“Apollinaire, woordvoerder van de avant-garde, avantgardist van het woord”