Archipellezingen

Do 18 november om 20u DRDH Architects die mee zullen instaan voor de renovatie van het Gentse Operagebouw. Do 2 december LAMA Landscape Architects over hun kritische houding en integrale aanpak. Do 16 december evalueert Gideon Boie de pilootprojecten Zorg van de Vlaamse Bouwmeester. De eerste lezing vindt plaats in Opera, Schouwburgstraat 3, Gent. De locatie van de twee andere is nog te bepalen. (archipelvzw.be)