Bozar zoekt opvolger voor Paul Dujardin

De selectieprocedure voor een opvolger van Paul Dujardin, die achttien jaar directeur was van de Brusselse federale instelling, heeft vooralsnog niets opgeleverd. Dujardin had zich kandidaat gesteld voor een vierde ambtstermijn, maar zijn mandaat werd uiteindelijk niet verlengd. Bevoegd minister Sophie Wilmès had de Zwitser Christian Longchamp als kandidaat naar voren geschoven, maar volgens VRT zouden de socialisten hun veto uitgesproken hebben. Aan La Libre Belgique en De Tijd heeft Longchamp gemeld dat hij het directeurschap niet meer ziet zitten omdat de omstandigheden door corona en de recente brand in het gebouw fundamenteel veranderd zijn. De federale regering start een tweede selectieprocedure, die door een nieuw bestuur en een extern selectiebureau zal worden opgevolgd. Dujardin blijft verbonden aan Bozar als verantwoordelijke voor Europese relaties en om de honderdste verjaardag van Bozar in 2022 voor te bereiden. (bozar.be)