Drie kunstensteunpunten fuseren

Vanaf 1 januari zijn BAM, het Vlaams Theater Instituut (VTi) en Muziekcentrum Vlaanderen gefuseerd in de nieuwe organisatie Kunstenpunt, die de steunpuntfuncties opneemt voor de beeldende kunst, podiumkunsten en muziek. Deze nieuwe organisatie zet het verstrekken¬†van informatie, de praktijkondersteuning en het ontwikkelen van internationale relaties voor de beeldendekunstensector voort. De fusie moet een gemeenschappelijke aanpak vergemakkelijken van dossiers zoals de positie van de kunstenaar, maar ook van transversale kwesties zoals de relatie van de kunsten met onderwijs, toerisme, economie of diplomatie. Minister van Cultuur Sven Gatz kent aan het Kunstenpunt een subsidie van 2 miljoen euro toe, een besparing van bijna driehonderdduizend euro in vergelijking met de gezamenlijke subsidie van de drie voormalige steunpunten. Ter vergelijking: het totale budget voor ‘subsidies voor kunstenaars’ bedraagt amper 2,5 miljoen; het totale budget voor de acht gesubsidieerde culturele publicaties samen bedraagt net geen half miljoen euro.