“Ernst & Karin van Leijden, een reizend kunstenaarspaar”