Extra City stelt nieuwe directeur aan en vernieuwt zijn missie

Adinda Van Geystelen is de nieuwe directeur van Extra City te Antwerpen. Ze wordt beschouwd als een ervaren netwerker die zowel met lokale als (inter)nationale partners samenwerkingen kan opstarten. De instelling schuift een vernieuwde missie en visie naar voren die moet gerealiseerd worden binnen een innovatief organisatiemodel gebaseerd op zelfsturing. De directeur is verantwoordelijk voor de coördinatie en werkt voor meerjarige trajecten samen met een team van curatoren en kunstenaars. Vanaf 2017 moet een eerste team de nieuwe missie van Extra City concretiseren in tentoonstellingen, debatten en een publieke werking. De nadruk zal daarbij liggen op de stedelijke samenleving en de verbeelding van onze toekomst, op hedendaagse kunst ‘die de geest ademt van deze tijd’, en op het stimuleren van contacten tussen hedendaagse (inter)nationale beeldende kunst en kunstenaars, onderzoekers en stadsbewoners. (extracitykunsthal.org)