Felix De Clerck wordt directeur kunstensteunpunt

Felix De Clerck wordt de eerste algemeen directeur van het kunstensteunpunt van de Vlaamse Gemeenschap. Hij moet de fusie van de drie vroegere kunstensteunpunten realiseren, het Vlaams Theater Instituut, het Muziekcentrum Vlaanderen en BAM, het steunpunt voor beeldende, audiovisuele en mediakunst. Felix De Clerck (┬░1984) behaalde een bachelor in cultuurwetenschappen en master in cultuurbeleid aan de universiteit van Maastricht. Nadien leidde hij vijf jaar de internationale kunstenaarsresidentie AIR Antwerpen en de atelierwerking van Studio Start in Antwerpen. In 2012 werd De Clerck co├Ârdinator van VOBK (Verenigde Organisaties BeeldKunst), een belangenbehartiger voor beeldende en audiovisuele kunsten, die sinds april 2014 gefusioneerd is met oKo. De Clerck wordt aangesteld voor een mandaat van 4 jaar. (kunstenerfgoed.be)