“Grup de Treball, solidaritat amb el moviment obrer”