“Himmel über offenen Fernen” – Luk Van Soom/”Kempische kledij van de wieg tot het graf”