“Hollands classicisme, het andere gezicht van de Gouden Eeuw”/”Veelzijdige talenten, ander werk van de schilders van het classicisme”/”Vuur over water” – Bernhard Schobinger – sieraden