Jan P. van den Bos – tekeningen/”Museumkrant Hidden Times nr. 7 Verhandelingen van de Academie der Onsterfelijken”