Koen Brams neemt ontslag als directeur Jan van Eyck Academie.

Op 31 december vertrekt Koen Brams bij de Jan van Eyck Academie. Hij was in 2000 aan de Academie als directeur aan de slag gegaan. Voordien, van 1991 tot 2000, was hij hoofdredacteur van De Witte Raaf. Brams motiveert zijn ontslag vanuit de wens om zich te concentreren op eigen onderzoeksprojecten en publicaties. De timing van zijn ontslag moet zijn opvolger in staat stellen om zich in te werken alvorens het beleidsplan op te stellen voor de periode 2013-2016. Kandidaten kunnen tot 23 november solliciteren. Meer info www.janvaneyck.nl.