“Liebe, Protest, Phantasie” – Niki de Saint Phalle