“Nanne Ottema (1874-1955), een kleurrijk verzamelaar”