Peter Swinnen is nieuwe Vlaamse Bouwmeester

 

De Vlaamse regering heeft een nieuwe Bouwmeester voor de volgende vijf jaar aangesteld. Na bOb Van Reeth (1999-2005) en Marcel Smets (2005-2010) zal vanaf 1 juli 2010 architect Peter Swinnen (1972) de functie vervullen. Peter Swinnen is architect-partner en medeoprichter van het Brusselse architectenkantoor 51N4E. Swinnen (1972) studeerde aan het Sint-Lucas Architectuur Instituut Brussel en de Architectural Association London. De Vlaamse Bouwmeester heeft als opdracht om vanuit een langetermijnvisie, in overleg met de verschillende administraties en met de extern betrokken partijen, bij te dragen tot de voorbereiding en uitvoering van het architecturaal beleid van de Vlaamse overheid om een architecturaal kwalitatieve leefomgeving in Vlaanderen te helpen creëren.