“Slick, bang & doo wops” – Saskia Janssen – foto-, video- en dia-installatie