“Verlichte graffiti” – Jonone, Koor, Jean Vaden, Marc de Meijer, Luc De Bruyne