Westergasfabriek, Kunstvlaai 3; “Toenadering” – Sophie Ernst – performance/”Tekenmachine 2″ – Frank Tubee