Lieven Van Den Abeele

DE WITTE RAAF

Editie 83 januari-februari 2000

print Print

Hou deze tekst mee gratis beschikbaar.
Stort uw bijdrage.


Of neem een (steun)abonnement.

Roni Horn

Als erfgenaam van het minimalisme is de Amerikaanse kunstenares Roni Horn vooral geïnteresseerd in de manier waarop het kunstwerk de plaats waar het getoond wordt, beïnvloedt en de manier waarop de omgeving op zijn beurt het werk kan beïnvloeden. Deze gedachte vormt het uitgangspunt van een reeks foto’s die hoofdzakelijk in IJsland gerealiseerd werden. De foto’s tonen hoe de menselijke aanwezigheid niet alleen de perceptie van deze ruimte aantast, maar ook haar betekenis.

Events of relation, haar tentoonstelling in het Musée d’art moderne de la Ville de Paris, wordt voorgesteld als een kleine retrospectieve die door de kunstenaar zelf minutieus werd samengesteld met werk uit het begin van de jaren ’80 tot vandaag. De rode draad doorheen haar werk en dus ook doorheen deze tentoonstelling is een reeks puntgave publicaties die als een work in progress op regelmatige tijdstippen verschijnen onder de titel To Place. Vanuit haar obsessionele relatie tot de ruimte heeft ze haar tentoonstelling zodanig opgevat dat ze niet alleen relaties genereert tussen de verschillende werken onderling, maar ook tussen de kunstenaar en de toeschouwer die, zonder dat hij of zij zich daar bewust van is, ook deel uitmaakt van de tentoonstelling. Daar elk beeld slechts betekenis krijgt in zijn relatie tot een ander beeld, speelt ook de verdubbeling van sculpturen (Flannery) en foto’s (Dead Owl) in op Horns idee van positionering en verplaatsing. Dergelijke relaties zijn ook terug te vinden in de constructie van fotowerken als Ellipsis, waarbij ze doorheen vierenzestig zwart-witfoto’s op een haast filmische manier haar zowel formele als voyeuristische visie geeft op de kleedkamers van een zwembad in Reykjavik. Haar meest recente werk Still Water (The River Thames for Example) bestaat uit een reeks van vijftien foto’s die de meest verscheiden aspecten van het wateroppervlak van de Thames aan de orde stellen. Vijf foto’s hangen in de Parijse tentoonstelling, de overige tien hangen in het capc in Bordeaux. Elke foto is voorzien van een begeleidend commentaar. Horns emoties, observaties en bedenkingen zijn zowel triviaal als hoogstaand artistiek of filosofisch. Samen vormen ze een steeds wisselende houding tegenover een steeds wisselende werkelijkheid. Opmerkingen als “The color of the water changes constantly”, “Half of it is the sky” of “When you see yourself reflected in water, do you recognize the water in you?” weerspiegelen perfect de essentie van haar werk. “When I’m by the river I wonder: who am I? Where am I? What is this?” is er een mooie definitie van.

 

• Events of relation van Roni Horn loopt nog tot 23 januari in het Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Avenue du Président Wilson 11, 75116 Parijs (01.53.67.40.00).