Erik Eelbode

DE WITTE RAAF

Editie 53 januari-februari 1995

print Print

Hou deze tekst mee gratis beschikbaar.
Stort uw bijdrage.


Of neem een (steun)abonnement.

Allan Sekula

Sinds januari van dit jaar is het Rotterdamse centrum voor hedendaagse kunst Witte de With precies vijf jaar aan de gang. Een van de klemtonen, die inmiddels helder uit de indrukwekkende programmatie naar voor komt, is de doorgedreven aandacht voor connecties tussen beeldende kunst en media als fotografie, film en video. Zo werden er bijvoorbeeld betekenisverruimende fotografietentoonstellingen als “De Afstand” of “Michelangelo Pistoletto e la fotografia” uitgewerkt. Vanaf 21 januari presenteert Witte de With van de Amerikaanse kunstenaar en theoreticus Allan Sekula (1951) het “maritieme fotoproject” “Fish Story”, een werk in uitvoering waaruit eerder al segmenten te zien waren in diverse internationale centra, in wijlen Galerie Perspektief en tijdens de laatste (echte) Fotografie Biënnale “Wasteland” in Rotterdam in 1992. 

Zijn fotografische activiteiten verbindt Sekula steeds met kritisch-theoretische concepten en teksten. Hij is de auteur van een aantal ontzagwekkende essays over fotografie, als “On the Invention of Photographic Meaning”(1974), een andere lectuur van Stieglitz en Hine, of “Dismantling Modernism, Reinventing Documentary”(1978). In 1984 werden in het boek “Photography Against The Grain” fotowerken en essays van Sekula uit de periode 1973 tot 1983 samengebracht. Voor Sekula heeft fotografie altijd te maken met een sociale praktijk: hoe betekenis geconstrueerd wordt “through The Traffic in Photographs”, om nog een titel van een van zijn essays te gebruiken.

Vanaf de jaren ’80 richt Allan Sekula’s denken en werken zich in hoofdzaak op het visualiseren en beschrijven van de materiële en imaginaire inrichting en de mechanismen van een geavanceerde kapitalistische wereld. Hij ontwikkelt een reeks projecten van politiek-geografische aard, waarbij hij onder meer via foto’s en teksten onderzoekt hoe ruimte georganiseerd wordt door “de macht” en “het geld”, hoe natuur gekoppeld wordt aan economie, enzovoort. “Fish Story”, dat de haven als “doorgangsruimte” exploreert, vormt een derde luik binnen deze cyclus van projecten. Het belangrijkste uitgangspunt van “Fish Story” is voor Sekula de relatie tussen de niets en niemand ontziende internationalisering van het containertransport en de mondiale ontwikkeling van de industriële economie, en het effect van dat alles op de sociale ruimte van de haven. Met deze ontwikkeling verliest het schip langzamerhand zijn status als “heterotopisch” object en is het schip niet langer een bron van inspiratie voor “het grote verhaal van de verbeelding” (Michel Foucault).

De keuze van de havens die in “Fish Story” worden gefotografeerd en beschreven, zoals Barcelona, Gdansk, Glasgow, Hong Kong, Los Angeles, New York, Rotterdam, San Diego, Stockholm, Ulsan (Zuid-Korea), Vancouver, Vera Cruz,… wordt zowel ingegeven door historische, geo-economische, geo-politieke, literaire en esthetische factoren, als door meer grillige, toevallige en autobiografische gegevens. In Witte de With wordt van dit work in progress een stand van zaken, een soort final version gebracht in de vorm van een uitvoerige tentoonstelling met ingelijste kleurfoto’s en teksten, diaprojecties, documenten en de publikatie van een boek. 

 

• Van 21 januari tot 12 maart in de Witte de Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam (010/411.01.44). Op 22 januari vindt er over “Fish Story” een discussie plaats tussen Allan Sekula en de Amerikaanse kunsttheoreticus Hal Foster. De cinematheek van Lantaren/Venster, Gouvernestraat 133, Rotterdam projecteert tot 26 januari een reeks “maritieme speelfilms en documentaires”. Het boek “Fish Story” wordt verwacht rond 15 februari. Na Rotterdam is deze tentoonstelling nog in enkele aan de Noordwest-kust van Europa liggende steden als Stockholm, Glasgow en Calais te zien.