Marc Goethals

DE WITTE RAAF

Editie 153 september-oktober 2011

print Print

Hou deze tekst mee gratis beschikbaar.
Stort uw bijdrage.


Of neem een (steun)abonnement.

Nieuwe Publicaties

Daniel Buren. Le Décor et son Double 1986 / 2011. Gent: Herbert Foundation / S.M.A.K., 2011. 24 blz. 28 afb. ISBN 978-9075679397

Le Décor et son Double is het werk waarmee Daniel Buren 25 jaar geleden deelnam aan de tentoonstelling Chambres d’Amis, georganiseerd door het toenmalige Museum van Hedendaagse Kunst te Gent onder leiding van Jan Hoet. Het werk bestaat uit twee delen. Het publieke deel was te zien in het Museum van Hedendaagse Kunst (voorloper van het S.M.A.K.); het andere deel bevindt zich tot op heden in de woning van Anton en Annick Herbert. Daniel Buren is berucht voor zijn uitgekiende strategieën waarmee hij de museale context in vraag stelt. Het werk veroorzaakte hier niet alleen irritaties bij andere kunstenaars, maar bracht ook een conflict teweeg tussen de museumdirecteur Jan Hoet en Anton Herbert. Door allerlei omstandigheden kon het publieke gedeelte van het werk niet bewaard worden. Nu de tijd de plooien heeft glad gestreken, zijn de consensus en de fondsen gevonden om het werk te reconstrueren. In deze publicatie worden het kunstwerk en zijn opmerkelijke geschiedenis behandeld. Het boek bevat onder andere een interview van Jan Debbaut met de kunstenaar en een tekst van Maria Schnyder. Het boekje verschijnt naar aanleiding van de presentatie van Le Décor et son Double in het S.M.A.K. van 21 september 2011 tot eind 2012. Het gedeelte in de woning van Anton en Annick Herbert zal tijdens deze periode op bepaalde tijdstippen te bezichtigen zijn.

 

Sara De Bondt / Antony Hudek (red.). Yves Gevaert. Abécédaire in Progress. London: Occasional Papers, 2010. 20 blz. 4 afb. ISBN 978-0-9562605-3-6

Yves Gevaert is ongetwijfeld een van de boeiendste uitgevers van de laatste vier decennia in België. Niet alleen de kunstenaars waarmee hij werkte, maar vooral de rigoureuze en nauwkeurige aanpak van elke publicatie doet hem uitstijgen boven de op kwantiteit gefixeerde uitgeverijen (te veel, te dik en te snel). Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van deze eenmansuitgeverij vindt in dit Franstalige boekje een chronologisch overzicht van alle publicaties die Yves Gevaert verzorgde. Zelf komt hij aan het woord in een abécédaire waarbij 26 trefwoorden telkens aanleiding geven tot een verhaal. Yves Gevaert vertelt geanimeerd, waarbij hij verrast met boeiende anekdotes en interessante standpunten. Deze voorlopige publicatie telt slechts een tiental trefwoorden (A van amitié, I van impressions premières, L van livres impubliés…) maar zoals de titel laat weten is Occasional Papers vast van plan om het volledige abécédaire te publiceren.

 

Nikolaas Demoen. Oog.Blue. [Gent]: Posture Editions, sep. 2011 / N°0. 82 blz. 66 afb. ISBN 978-9491262005

Deze kunstenaarspublicatie bevat tekeningen, videostills, documenten van acties, collages, sculpturen… die de Gentse kunstenaar Nikolaas Demoen de laatste jaren realiseerde. De ietwat enigmatische titel helpt bij de interpretatie: de werken stellen het kijken centraal en willen daarbij niet zozeer de rationele en cognitieve vermogens, maar vooral het sentiment aanspreken (blue). Veel voorkomende motieven zijn handen, voeten, lippen en ovalen. Paginagrote foto’s uit chique modetijdschriften duwen de delicate werken naar een onverwachte context. Het boek bevat ook een tekst van Christophe Van Gerrewey onder de titel Lof van de hand. Oog.Blue verschijnt naar aanleiding van Nikolaas Demoens solotentoonstelling L’inconnu in Netwerk Aalst van 10 september tot 20 november 2011. Deze publicatie is het nulnummer van Posture Editions, een Gents initiatief dat de ambitie heeft om op onregelmatige tijdstippen kunstenaarsmateriaal te publiceren.

 

Arnaud Desjardin. The Book on Books on Artists Books. London: The Everyday Press, 2011. 290 blz. geïllustreerd, ISBN 978-0-9561738-4-3

Deze publicatie, verzorgd door de Britse uitgever en kunstenaar Arnaud Desjardin, is een indrukwekkende, geïllustreerde bibliografie van boeken die het kunstenaarsboek als onderwerp hebben. Het vroegste werk dat Arnaud Desjardin vermeldt, is de tentoonstellingscatalogus The Book as Artwork van Germano Celant (Londen, Nigel Greenwood Gallery, 1972). In totaal volgen er 571 nummers, verdeeld in een tiental categorieën zoals kunstenaarsmonografieën, kunstenaarsboeken over boeken, collectiecatalogi, catalogi van antiquariaten enzomeer. Ondanks dat verrassend hoge aantal ambieert Desjardin geen volledigheid. Toch is deze publicatie een uniek naslagwerk voor verzamelaars, bibliothecarissen, musea en onderzoekers. The Book on Books on Artists Books werd uitgegeven naar aanleiding van Desjardins solotentoonstelling Comma 38 in de Bloomberg Space te Londen (nog tot 18 september 2011) waar veel van de aangehaalde boeken te zien zijn. De bibliografie werd tijdens de tentoonstelling in de tentoonstellingsruimte zelf geproduceerd en gedrukt. Het productieproces van het boek maakt dus integraal deel uit van de tentoonstelling. Zodoende is deze bibliografie een kunstenaarsboek dat de definitie van het kunstenaarsboek meteen uitbreidt (of vertroebelt?).

 

Antony Hudek / Athanasios Velios (red.). The Portable John Latham. Documents from the John Latham Archive. London: Occasional Papers, 2010. 112 blz. ISBN 978-0-9562605-5-0

John Latham (1921-2006) is een Brits kunstenaar die reeds vroeg wetenschappelijke en linguïstische theorieën gebruikte als uitgangspunt voor zijn kunstwerken. In de jaren 50 en 60 assembleerde en accumuleerde hij boeken. Een van zijn bekendste werken is Art and Culture (1966). Hiervoor nam hij een bibliotheekexemplaar onder handen van Art and Culture van Clement Greenberg dat toen een cultstatus had. Tijdens een feest liet hij studenten kauwen op de losgescheurde bladzijden van het boek waarna hij de proppen op sterk water zette. Onder deze vorm bracht hij het terug naar de bibliotheek. In de vroege jaren 70 vond John Latham aansluiting bij de conceptuele kunst, maar hij bleef een buitenbeentje. Anthony Hudek en Athanasios Velios zijn gaan ‘spitten’ in het archief van de kunstenaar, met deze publicatie als resultaat. Het boek staat bomvol werkdocumenten, foto’s, brieven, uitnodigingskaarten en andere ephemera die de artistieke carrière van John Latham van binnenuit belichten.

 

Michel Lorand. Shift. Brussel: Gevaert Editions, 2011. 28 blz.

De vertaalmachine van Google, die vrij toegankelijk is, kan momenteel instantvertalingen afleveren tussen 57 talen. Deze machinale vertalingen zijn vooralsnog niet perfect. Voor een goede vertaling is niet alleen eendimensionale kennis nodig, maar ook een dosis ‘feeling’. De Brusselse kunstenaar Michel Lorand neemt deze onvolmaaktheid tot onderwerp van dit kunstenaarsboek. Hij liet de volledige woordenboekbeschrijving van het Engelse woord shift door Google vertalen in 23 opeenvolgende talen – van het Engels naar het Albanees, van het Albanees naar het Bulgaars enzovoort – om ten slotte de Jiddische variant terug te laten vertalen naar het Engels. Uiteraard is de uitkomst onbruikbaar en absurd. De Babelse spraakverwarring op onze planeet is nog niet bezworen, ook niet door Google.

 

Jonathan Monk. & opened by you (Sunday #11). Brussel: MOREpublishers, aug. 2011.

Sunday is een periodieke kunstenaarspublicatie in de vorm van een DIN A1-poster (84,1 x 59,4 cm), gedrukt en gesigneerd op 100 exemplaren. Deze zwart-witposter wordt geplooid tot een DIN A4 en verstuurd in een envelop samen met een colofonpagina. Voor deze editie heeft de Britse kunstenaar Jonathan Monk (°1969) de productie zelf van Sunday #11 als onderwerp genomen. Zo wordt reeds op de envelop vermeld wie de editie in de envelop schoof en deze dichtkleefde. Bij het openvouwen van de editie (& opened by you) duiken stap voor stap de onderdelen van het productieproces op: onder andere de drukpers waarmee de editie gedrukt is, de vouwmachine waarmee ze geplooid is, het postkantoor van waaruit ze eventueel verzonden zal worden en ten slotte de zwarte bic waarmee de kunstenaar ze signeerde. Dit alles is herkenbaar als een typisch werk van Jonathan Monk, die met deze tautologische ingreep expliciet verwijst naar de conceptuele kunst van de jaren 60 en 70.

 

Bart Verschaffel. De zaak van de kunst. Over kennis, kritiek en schoonheid. Gent: A&S / books, 2011. 180 blz. ISBN 978-90-76714-39-4

Deze bundel bevat 14 essays die geschreven zijn tussen 1988 en 2009. Enkele titels zijn: Kunst, ontroering en kritiek (1996), De zaak van de kritiek (geschreven in 2003, maar hier voor het eerst gepubliceerd) en Privaat kunstbezit: het kunstwerk als ‘geschenk’ (2006).