nr160
november-december 2012

Oproep

Dit is het laatste nummer van De Witte Raaf dat met Nederlands subsidiegeld tot stand wordt gebracht. Vanaf 1 januari 2013 zal het tijdschrift zonder ondersteuning van de Nederlandse overheid moeten overleven. We willen er evenwel alles aan doen om het unieke concept van De Witte Raaf te behouden: een gratis meeneemkrant met kritische essays en doortimmerde kunstkritische bijdragen, verspreid op 15.000 exemplaren in het gehele Nederlandstalige gebied en met een onbeperkt toegankelijke website, die alle teksten aanbiedt in digitale vorm (www.dewitteraaf.be).

Om dit mogelijk te maken zullen we voortaan middelen uit alternatieve – en dus ook private – bronnen moeten werven. De Witte Raaf wil daarom een beroep doen op al haar lezers en sympathisanten. Alleen met de hulp van jullie kunnen we ervoor zorgen dat De Witte Raaf zich op hetzelfde niveau handhaaft.

Je kan ons steunen door maandelijks een (klein) bedrag te schenken, een abonnement of steunabonnement te nemen, of toe te treden tot de groep permanente partners van De Witte Raaf.

Het laatste nummer van 2012 opent toepasselijk met de speech die Marlene Dumas hield naar aanleiding van de aanvaarding van de Johannes Vermeer Prijs 2012. De Nederlandse kunstenares trekt er hard van leer tegen het roekeloze besparingsbeleid van uittredend Staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra, die nota bene zelf bij de officiële overhandiging van de prijs aanwezig was.

De twee daaropvolgende bijdragen vormen een vervolg op het vorige nummer dat handelde over de academisering van het kunstonderwijs. Omstreeks het ter perse gaan van het vorige nummer raakte het nieuws bekend dat Peter De Graeve als decaan van de Faculteit Architectuur en de Kunsten (FAK) ontslag had genomen. De FAK werd in 2010 opgericht om de integratie van de kunstopleidingen van de Associatie KU Leuven in de universiteit voor te bereiden. De Graeves ontslag maakt onmiskenbaar duidelijk dat die integratie niet van een leien dakje loopt. Koen Brams & Dirk Pültau gingen met hem in gesprek over de FAK, zijn visie op het onderzoek en het doctoraat in de kunsten, en de redenen van zijn ontslag. Aansluitend bij dit interview publiceren we een brief waarin studenten van Sint-Lucas Gent hun bezorgdheid uitdrukken over de effecten van de academisering op hun onderwijs. In een tweede bijdrage — een lezing gehouden in het kader van het symposium Old School, Nieuwe Klas naar aanleiding van 150 jaar Sint-Lucas — gaat Felicity Allen in op een verontrustende ontwikkeling binnen het (Britse) kunstonderwijs: de standaardisering en formattering van het schetsboekje.

Carel Blotkamp plaatst kritische kanttekeningen bij de renovatie en uitbreiding van het Stedelijk Museum van Amsterdam, en bij de tentoonstellingen die het nieuwe Stedelijk bij de heropening programmeerde. Het nummer besluit met een bijdrage van Steven Jacobs over de relatie tussen film en sculptuur.

Download het volledige nummer


BESPREKINGEN


beeldende kunst


Charif Benhelima

Steven Humblet

How Much Fascism.

Bram Ieven

Fabrice Hyber. Matières premières.

Lieven Van Den Abeele

Bertrand Lavier, depuis 1969.

Lieven Van Den Abeele

publicaties


Nieuwe publicaties

Marc Goethals

ENGLISH SUMMARY


→ read more

Marlene Dumas – Speech on the occasion of the presentation of the Johannes Vermeer Prize 2012, Museum het Prinsenhof, Delft, 29 October 2012

This speech by Marlene Dumas was delivered on the occasion of her being presented with the Johannes Vermeer Prize 2012. In her short speech Dumas heavily criticizes State Secretary of Culture Halbe Zijlstra (who was presenting the prize to her!) for his devastating cultural policy in the Netherlands. Marlene Dumas ends by declaring that she will give the prize money to the independent artists' institute The Ateliers, Amsterdam.

Marlene Dumas – Halbe Zijlstra – Johannes Vermeer Prize 2012 – Cultural policy in the Netherlands

 

Koen Brams & Dirk Pültau – Interview with Peter De Graeve

This is an in-depth interview with Peter De Graeve, former dean of the ‘Faculteit Architectuur en De Kunsten’ (Faculty of Architecture and the Arts) who resigned a few weeks ago. The FAK was founded in 2010 in the context of the integration of the art schools which make up the Association KU Leuven into the university. Brams & Pültau talk with De Graeve about his role in the academisation of art education within the Association KU Leuven, his ideas on research in the arts and the concept of a PhD in the arts, his work as a dean of the FAK and the reasons for his departure.

Peter De Graeve – Art Education – Academisation – KU Leuven – FAK

 

Felicity Allen – Invasive Assessments, Surprise, and Performing the Self in the Sketchbook 

In this essay Felicity Allen reflects on the role of sketchbooks in artistic practice and the way sketchbooks have been influenced by recent developments in art education. She discusses several examples of sketchbooks from different artists (Yvonne Rainer, Michael Landy, Tacita Dean, Janet Cardiff & George Bures Miller) and analyses the way they function as an intimate laboratory through which the artists become and perform an artistic self. She then analyses how the function of the sketchbook as an intimate laboratory is radically affected by assessment processes in (British) art education, and how this development leads to standardization and the development of a ‘false artistic self’.

Sketchbooks – Art Education in the United Kingdom – Yvonne Rainer – Michael Landy – Tacita Dean – Janet Cardiff & George Bures Miller

 

Carel Blotkamp – The New Stedelijk Museum

This article discusses the extension and renovation by Mels Crouwel (Benthem Crouwel Architects) of the recently reopened Stedelijk Museum of Amsterdam, and its two opening exhibitions: Works in Place (a presentation of the collection) and Beyond Imagination. The author criticizes the architecture for its lack of sensitivity towards the old building of the Stedelijk Museum by Adriaan Willem Weissman and especially with regard to its quality of light. He also discusses the shortcomings of the presentation of the collection, and points up the weakness of some of the Stedelijk’s recent acquisitions, mainly works by artists from the West Coast of the United States.

Stedelijk Museum, Amsterdam – Benthem Crouwel Architects – 20th century art & design – Contemporary art

 

Steven Jacobs – Sculptural cinema: sculpture in film 1945-1957

This is the third in a series of articles on films about art by the author appearing in this magazine. This time he focusses on films about sculpture made between 1945 and 1957. Jacobs analyses the way sculpture and film meet through the special relation with light which they share, and he demonstrates how films on sculpture allude to the relation between sculpture and death. He then discusses four films, three of which focus on one artist or one piece of sculpture (Thorvaldsen by Carl Theodor Dreyer, Visual Variations on Noguchi by Marie Menken, L’Enfer de Rodin by Henri Alekan), the fourth being Les Statues meurent aussi by Alain Resnais and Chris Marker. Jacobs discusses the way these films work with the tension between movement and stasis, reality and artificiality, two dimensionality and three dimensionality.

Sculpture – film – Marie Menken – Carl Theodor Dreyer – Henri Alekan

← back