nr65
januari-februari 1997

Geacht publiek

 Geheel in overeenstemming met de beleidslijnen van Vlaams Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn Luc Martens wil De Witte Raaf middels deze aflevering in het algemeen, en deze voorpagina in het bijzonder, meewerken aan de activering van de publiekswerking van de Vlaamse musea. Zoals de Minister terecht aangeeft in zijn beleidsbrief Musea 1996-1999 mag van een museum verwacht worden dat het “een zo ruim mogelijk deel van zijn potentieel publiek tracht te bereiken”.

Bij de keuze voor de tentoonstelling Van Ensor tot Delvaux die nog loopt tot 16 februari 1997 in het PMMK - Museum voor Moderne Kunst van Oostende, hebben we ons laten leiden door de enorme inspanningen die reeds geleverd zijn om “het potentiële publiek werkelijk over de drempel te krijgen”, om nogmaals de Minister te citeren. Allereerst wordt in Oostende een waar “kwaliteitsproduct” aangeboden: “Het is alsof ze nooit zijn doodgegaan. Alsof hun kunst niet echt tot het verleden behoort. (…) Het PMMK heeft de mensen, de middelen, de ruimte en ook de professionele degelijkheid om Belgische maatstaven aan internationale te toetsen” (Jan Braet in Knack). Maar zelfs een “kwaliteitsproduct” moet nog altijd verkocht geraken! Toerisme Vlaanderen werd ingeschakeld, de NMBS, de kunstkritiek in dag- en weekbladen,…

Vrijwel iedereen heeft zijn best gedaan om voor eens en altijd te komen tot een nauwkeurige meting van het publiek voor moderne kunst in Vlaanderen. Dan mag De Witte Raaf toch niet langs de kant blijven staan? Wanneer zal zich in Vlaanderen immers nog eens een dergelijke kans voordoen op zo’n onderzoek? Ja, voor zo’n gewichtige zaak durven we zelfs onze belangen in Nederland op het spel zetten. Ongeacht het feit dat De Witte Raaf door de Mondriaan Stichting herhaaldelijk aangemaand werd om voldoende aandacht te besteden aan “ontwikkelingen in Nederland” - voldoende betekent: in relatie tot de “verleende ondersteuning” - moeten de belangen van Jan Steen en co ditmaal wijken voor “de crème van de Belgische moderne schilders van het eerste uur”. We hopen dat onze inspanningen tot het verhoopte resultaat zullen leiden.

 

Deze aflevering van De Witte Raaf staat onder de redactie van Koen Brams en Bart Meuleman.

Download het volledige nummer


ESSAYS

De diskjockeys van de kunstgeschiedenis

Over Het volk ten voeten uit

Dirk Pültau

Herrie om een omelet

Marc Holthof

De prijs van sponsoring

Overwegingen naar aanleiding van 'Tien jaar bruggen bouwen tussen cultuur en economie' van de Stichting voor Kunstpromotie

Hans Abbing

A fatality of misinterpretation

Over de kunsttheorie van Clement Greenberg

Steven Jacobs

Het geheugen van de hedendaagse kunst

Over Gerhard Richter, Jeff Wall en Mat Collishaw

Sven Lütticken

Vuilheid kan van een betoverende schoonheid zijn

Een interview met Linda Warmoes

Koen Brams

BESPREKINGEN


beeldende kunst


Rode Poort

Etienne Wynants

Carsten Höller

Sven Lütticken

Alma-Tadema

Sven Lütticken

Imi Knoebel

Sven Lütticken

ID

Sven Lütticken

Travaux publics

Sven Lütticken

Face à l'histoire

Etienne Wynants

Claudia Kölgen

Erik Eelbode

Etudes photographiques

Erik Eelbode

architectuur


Vlaamse architectuur

Steven Jacobs

publicaties


Christian Boltanski

Erik Eelbode

Kunst van nu

Etienne Wynants

Phaidon Press

Etienne Wynants

de huid van de kameleon

Sven Lütticken

Games Fights Collaborations

Sven Lütticken

Aperture 145

Erik Eelbode

Verhuld wereldbeeld

Ferdinand van Dieten
← back