nr69
september-oktober 1997

Inleiding

Voorliggende aflevering van De Witte Raaf, de negenenzestigste, hebben we aangegrepen om een balans op te maken. Middenin de eerste katern vindt u het register van de artikels die de afgelopen vijf jaar verschenen in De Witte Raaf, gerangschikt per auteur, onderwerp, en trefwoord.

Het register is echter al achterhaald, want hier zijn vijf nieuwe teksten. Het eerste essay is van de hand van Paul De Vylder. Met Janus Bifrons heeft De Vylder een beeld te pakken dat hem eerst en vooral in staat stelt om zijn ideeën over de verhouding tussen kunst en filosofie te verduidelijken. Daarnaast, en zeker niet minder belangrijk, kan Janus Bifrons ook staan voor de allegorie, het allon-agorein, het ‘andere uitspreken’. De Vylder houdt een verschroeiend betoog tegen de pogingen om dat ‘andere’ in te vullen, te verzelfstandigen, of anderszins te liquideren. Om de vreemdheid van het andere te tonen is geen enkel beeld geschikter dan de januskop.

De tweede tekst is een bespreking van Skulptur. Projekte in Münster door Frederik Leen en behandelt de problematiek van de verbeelding van de openbare ruimte. Voor de derde editie van Skulptur. Projekte werd Münster overspoeld door vijfenzeventig kunstenaars. Het is de vraag of de openbare ruimte in het algemeen, en een Duits provincieplaatsje in het bijzonder gediend is met zo’n massale artistieke belangstelling.  Leen heeft toch een aantal waardevolle bijdragen opgemerkt die aanzetten tot een reflectie over de (artistieke) omgang met de openbare ruimte.

Mark Kremer levert de derde tekst, een recensie van de tentoonstelling OPENSTELLING, waarmee het nieuwe programma van het Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten van Hasselt van start ging. Kremer ontvouwt de ontwikkelingsgeschiedenis van het project en staat stil bij de lokale terugkoppeling en de institutionele kritiek van OPENSTELLING.

De vierde en vijfde bijdrage in dit nummer worden geleverd door Dirk Pültau. Na de analyses van de Vlaamse collecties van hedendaagse kunst, na de formulering van conclusies en aanbevelingen, na het openbare debat over het Vlaamse museumbeleid onderzoekt Pültau nu de mogelijkheden om het Vlaamse museumlandschap te herstructureren. Hij komt tot een ingrijpend voorstel, dat hij toetste in een gesprek met de nieuwe hoofdconservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen, Robert Hoozee.

In de tweede katern vindt u naast de gebruikelijke informatie en duiding bij de kunstactualiteit, de complete correspondentie tussen de Mondriaan Stichting en de redactie over het marketingrapport van Olde Heuvelt & Visser dat in het vorige nummer van De Witte Raaf onder vuur werd genomen.

Download het volledige nummer


BESPREKINGEN


beeldende kunst


Deurle, 6 juli 1997

Etienne Wynants

Atelier van Lieshout

Sven Lütticken

Bruce Nauman

Sven Lütticken

Mark Dion

Sven Lütticken

Whistler in Holland

Sven Lütticken

Sigmar Polke

Sven Lütticken

Edward Steichen

Erik Eelbode

Grete Stern

Erik Eelbode

Daan van Golden

Erik Eelbode

Duitsers in Parijs

Erik Eelbode

Gerhard Richter Atlas

Sven Lütticken

architectuur


Daniel Libeskind

Steven Jacobs

Vlaamse architectuur

Steven Jacobs

publicaties


Voorbij ethiek en esthetiek

Etienne Wynants

Publiek gezocht

Etienne Wynants

Museum Overholland

Etienne Wynants

Uri Tzaig

Etienne Wynants

Melvin Charney

Steven Jacobs

Edward Steichen

Erik Eelbode
← back