Wim Delvoye in New York, 1989

Begin 1989 neemt de toen 24-jarige kunstenaar Wim Delvoye deel aan een tentoonstelling met Belgische kunstenaars in de Jack Tilton Gallery in New York: The Belgians/Flemish, met voorts nog werk van Frank Van den Berghe, Raphael Buedts, Patrick Van Caeckenbergh, Willem Cole en Richard Venlet. Over zijn bezoek aan de stad New York vertelde Delvoye in De Witte Raaf nr. 147 het volgende: ‘Ik wist heel goed welke galeries ik wilde bezoeken: Gracie Mansion, de galerie die Frans Haks frequenteerde, en Holly Solomon, de dealer van Pattern Painter Robert Kushner.’ De hiernaast gepubliceerde (en door Wim Delvoye zelf gemaakte) foto’s uit 1989 zijn evenwel niet in deze galeries genomen. Ze herinneren aan de ‘zijwaartse blikken’ die de jonge kunstenaar wierp op de volgestouwde etalages vol exuberante kitschartikelen die hij op weg naar deze galeries en al wandelend door de stad tegenkwam. We treffen er enkele motieven aan die terugkeren in Delvoyes werk uit die tijd: kitschversies van het Laatste avondmaal van Leonardo da Vinci (gebruikt op een tapijtschilderijtje uit 1987), de ‘molentjes’ die terugkeren in de delftse butaanflessen vanaf 1988… De etalagekiekjes zijn markante getuigen van de fascinaties die de voedingsbodem vormden voor het vroege werk van Wim Delvoye.Bibliografie Wim Van Mulders tot 1985

In het maartnummer 2011 van De Witte Raaf (nr. 150) kon u een gesprek van Koen Brams & Dirk Pültau met de Belgische criticus Wim Van Mulders lezen over diens tekst Kunstkritiek. Deze tekst werd van 1983 tot 1985 achtereenvolgens gepubliceerd in Kunst Nu (het tijdschrift van de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent), Artefactum (met als hoofdredacteur Flor Bex), Force Mental (het tijdschrift van Club Moral) en de catalogus van de Biënnale van de Kritiek van 1984 (ICC, Antwerpen). Aansluitend bij dit interview publiceren we een zo exhaustief mogelijke bibliografie van de Belgische criticus tot het jaar 1985. Hebt u weet van teksten die Wim Van Mulders tijdens deze periode publiceerde en die niet in deze lijst voorkomen? Meldt het ons op info@dewitteraaf.be.

Download biblio in PDF formaat