De Witte Raaf wil het gesprek over beeldende kunst in Nederland en Vlaanderen inspireren en stofferen. Het blad staat open voor alle mogelijke benaderingswijzen van beeldende kunst en biedt auteurs de ruimte om verschillende kanten van een oeuvre of onderwerp te bespreken.

De Witte Raaf bestaat uit twee katernen die elkaar aanvullen. Het eerste katern bevat langere essays en kritieken over beeldende kunst en de maatschappelijke, historische en politieke context daarvan. Er wordt vaak gewerkt met thema’s die een nieuw licht werpen op de actualiteit. Het tweede katern (&) biedt kritische besprekingen van lopende of recente tentoonstellingen en publicaties, een selectie nieuwsberichten en een internationale tentoonstellingsagenda.

De Witte Raaf richt zich tot iedereen die in beeldende kunst is geïnteresseerd. Het blad verschijnt tweemaandelijks in een oplage van 14.000 exemplaren. Het is gratis mee te nemen in musea, galeries, academies, universiteiten en tal van andere verdeelpunten. Daarnaast wordt het verzonden naar abonnees, vaste medewerkers en contacten in het culturele veld.