Adverteerders van De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgenomen, zelfs als slechts eenmaal per jaar geadverteerd wordt. Andere initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een steunabonnement voor zes vermeldingen (60,00 euro) of een abonnement voor eenmalige vermeldingen (30,00 euro). Stortingen van Belgische tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het rekeningnummer BE33 4222 1816 1146. Stortingen van Nederlandse op het rekeningnummer NL73 TRIO 0784 9288 35.