Marc De Kesel
Wetenschappelijk secretaris aan het Titus Brandsma Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen

Yasmine Kherbache
Rechter in het Grondwettelijk Hof

Peter Bernaerts
Medebestuurder Veilinghuis Bernaerts

Arnold Heumakers
Essayist en criticus

Maaike Lauwaert
Hoofd interne zaken bij De Appel, Amsterdam