WISSELSNiels Van Tomme wordt directeur van Argos

Vanaf 1 december is Niels Van Tomme de nieuwe algemeen directeur van Argos. Van Tomme volgt Rolf Quaghebeur op die directeur werd bij Kaap. Van Tomme was sinds 2016 directeur van De Appel. Voordien was hij aan de slag als directeur kunst en media bij Provisions Library (Washington, DC), en als gastcurator bij het Center For Art, Design and Visual Culture (Baltimore). Hij doceerde aan Belgische en Nederlandse kunstinstituten en aan universiteiten in de Verenigde Staten waar hij het onderzoek tot doel stelde 'naar nieuwe modellen voor kunst en cultuur in het vormgeven en bevragen van een rechtvaardige en inclusieve maatschappij'. Hij ziet in Argos een kunstinstituut dat actief kan zijn 'in een diverse grootstedelijke context, met veel ruimte voor experiment, reflectie en verandering, zowel op artistiek als maatschappelijk niveau'. (argoarts.org)

Directeur Mondriaan Fonds vertrekt naar Nederlands Fotomuseum

Birgit Donker (1965) is op 15 november in dienst getreden als directeur van het Nederlands Fotomuseum. Zij volgt Ruud Visschedijk op, die het instituut zeventien jaar leidde. Donker was sinds 2012 directeur van het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Daarvoor werkte ze voor NRC Handelsblad, onder meer als hoofdredacteur en als kunstverslaggever. In de periode van haar directeurschap bij Mondriaan Fonds heeft zij de gevolgen moeten opvangen van de zware bezuinigingen op erfgoed en vooral ook beeldende kunst (ruim dertig procent). In het beleid van het fonds stonden zichtbaarheid, samenwerking en opdrachtgeverschap centraal. Inmiddels heeft het fonds extra geld gekregen, onder meer voor talentontwikkeling van kunstenaars en voor cultureel erfgoed. Donker trad de afgelopen jaren ook op als voorzitter van Beeldende Kunst Nederland, het overlegforum dat onder andere de honorariumrichtlijn beeldend kunstenaars ontwierp. Voorzitter Annelies van der Pauw van de Raad van Toezicht van het Mondriaan Fonds stelt: ‘Birgit heeft het nieuwe Mondriaan Fonds de afgelopen zes jaar daadkrachtig neergezet als hét publieke fonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Onder haar leiding zijn belangrijke ontwikkelingen in gang gezet, zoals de invoering van het kunstenaarshonorarium en een groeiend besef van het grote belang van kunst en erfgoed voor onze samenleving. Een wapenfeit is ook het succes van de startersexpositie Prospects & Concepts.' (mondriaanfonds.nl en nederlandsfotomuseum.nl)