width and height should be displayed here dynamically

De Witte Raaf wil het gesprek over beeldende kunst in Nederland en Vlaanderen inspireren en stofferen. Het blad staat open voor alle mogelijke benaderingswijzen van beeldende kunst en biedt auteurs de ruimte om verschillende kanten van een oeuvre of onderwerp te bespreken.

De Witte Raaf bestaat uit twee katernen die elkaar aanvullen. Het eerste katern bevat langere essays en kritieken over beeldende kunst en de maatschappelijke, historische en politieke context daarvan. Er wordt vaak gewerkt met thema’s die een nieuw licht werpen op de actualiteit. Het tweede katern biedt kritische besprekingen van lopende tentoonstellingen en publicaties, en bevat een internationale tentoonstellingsagenda.

De Witte Raaf richt zich tot iedereen die in beeldende kunst is geïnteresseerd. Het blad verschijnt tweemaandelijks in een oplage van 14.000 exemplaren. Wie af en toe een kunstinstelling bezoekt, of er zelf werkt, of er als kunstenaar werk tentoonstelt, kan het blad gratis meenemen. Daarnaast wordt het verzonden naar abonnees, vaste medewerkers en contacten in het culturele veld. De lezer wordt door De Witte Raaf opgezocht – en intellectueel uitgedaagd.

redactie

Christophe Van Gerrewey, Elizabeth Vandeweghe

redactiesecretariaat, publiciteit, zakelijke leiding

Thomas Olbrechts      thomas@dewitteraaf.be

correctie

Annemiek Seeuws (quickredfox.be)

vormgeving krant

Inge Ketelers

ontwerp website

Système D

raad van bestuur

Marc De Kesel
Wetenschappelijk secretaris aan het Titus Brandsma Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen

Yasmine Kherbache
Rechter in het Grondwettelijk Hof

Peter Bernaerts
Medebestuurder Veilinghuis Bernaerts

Arnold Heumakers
Essayist en criticus

Hanneke Grootenboer
Hoogleraar Vroegmoderne kunst en visuele cultuur bij de opleiding Kunstgeschiedenis aan de UvA

Hanneke Ronnes
Bijzonder Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen bij Landschaps- en Kunstgeschiedenis, en onderzoeker-docent Kunst en Cultuur aan de UvA

De Witte Raaf
Postbus 1428
B-1000 Brussel
Tel +32 2/223.14.50
info@dewitteraaf.be
redactie@dewitteraaf.be

BE 0456 630 567

De Witte Raaf wordt gesubsidieerd door: