NIEUWSBERICHTENNieuw Delfts kunstcentrum Radius opent in 2022

Aan de Delftse watertoren worden het voormalige pomphuis en waterbassin verbouwd tot een ondergrondse tentoonstellingsruimte bestaande uit een gangenstelsel van vijfhonderd vierkante meter. Radius, centrum voor hedendaagse kunst, zal in 2022 de deuren openen. Het bovengelegen gedeelte van het pomphuis en de aangrenzende tuin krijgen een horecafunctie, afgestemd op de esthetiek en waarden van de nieuwe instelling. Radius zal kunst presenteren die zich begeeft op het snijvlak van wetenschap, ecologie en (leef)klimaat, in de overtuiging dat kunstenaars een essentiële rol spelen bij het identificeren, bekritiseren en vormgeven van het verhaal rond klimaat en ecologisch verval. Naast tentoonstellingen wordt een educatief publieksprogramma uitgebouwd met lezingen, performances, vertoningen, workshops en seminars. (radius-cca.org)

Karrabing Film Collective wint prijs van het Eye Filmmuseum

Het Australische Karrabing Film Collective heeft de Eye Art & Film Prize 2021 ontvangen. Aan de prijs is een bedrag verbonden van ruim 29.000 euro. Het prijzengeld zal onder andere gebruikt worden om The Family af te ronden, een multidisciplinair kunstproject, waar een zestigtal internationale kunstenaars – onder wie Olafur Eliasson, Brian Eno en Vivienne Westwood – aan meewerken, gericht op het ontwikkelen van milieucampagnes. Het werk zal later in Eye getoond worden. Eerdere films en installaties van Karrabing waren al te zien in Tate Modern, Centre Pompidou en MoMA PS1, en op biënnales in Jakarta, Gwangju, Shanghai en Sydney. Het collectief werd in 2008 opgericht en bestaat uit oorspronkelijke bewoners van de Northern Territories van Australië. In hun werk koppelen ze feiten uit het dagelijkse leven aan verhalen van hun voorouders. De Eye Art & Film Prize is een samenwerking tussen Eye en het Paddy and Joan Leigh Fermor Arts Fund. De jaarlijkse kunstprijs, die in 2015 werd opgericht, is bedoeld voor het maken van nieuw werk, voor kunstenaars die zich op het grensvlak tussen kunst en film begeven, hetzij qua onderwerp, hetzij qua vorm. (eyefilm.nl)

Kunsthal Extra City heropend in voormalige dominicaner kerk

In het weekend van 7 mei heeft Kunsthal Extra City haar nieuwe ruimte geopend aan de Provinciestraat in Antwerpen. Een voormalige dominicaner kerk en kapel zijn omgebouwd tot tentoonstellingsruimte voor hedendaagse beeldende kunst. In de kerk loopt de groepstentoonstelling Radically Naive / Naively Radical, samengesteld door de nieuwe artistiek coördinator Joachim Naudts. In de kapel staat de eerste Belgische solotentoonstelling van multidisciplinair kunstenaar Michèle Magema geprogrammeerd. In het kader van het project Periphery creëren vijf kunstenaars en een kunstenaarsduo nieuw, semipermanent werk in de periferie van de kerk en kapel. (extracitykunsthal.org)

Verzamelaarsechtpaar schenkt surrealismebibliotheek

Het echtpaar Laurens Vancrevel en Frida de Jong heeft een verzameling van ruim vierduizend, veelal unieke monografieën, catalogi en literatuur over het surrealisme, vanaf de oprichting tot heden, geschonken aan Museum Boijmans Van Beuningen. De huidige surrealismecollectie van de museumbibliotheek, die sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is opgebouwd, is gerelateerd aan de kunstcollectie, en bevat daarnaast basiswerken van surrealistische auteurs. De geschonken verzameling is een belangrijke toevoeging, met materiaal waarin de samenhang met andere kunsten en politieke ideeën, op internationaal niveau, tot uiting komt. De schenking zal samen met de bestaande bibliotheek terechtkomen in het studiecentrum voor surrealisme, als onderdeel van het kenniscentrum dat bij de renovatie van het museum wordt gerealiseerd. Het centrum zal niet enkel toegankelijk zijn voor professionals, maar ook voor de gewone liefhebber van surrealistische kunst en literatuur. (boijmans.nl)

Robbrecht en Daem architecten en Salens architecten ontwerpen Brugse kunstsite Brusk

De wedstrijd voor de realisatie van de nieuwe tentoonstellingssite Brusk in het historische centrum van Brugge is gewonnen door Robbrecht en Daem architecten en Salens architecten, in samenwerking met aannemer CIT Blaton. Musea Brugge wil met deze site van 22.000 m² op de Garenmarkt, naast het Groeningemuseum, inzetten op een vernieuwende, hedendaagse cultuur. Het ontwerp omvat twee grote museale ruimtes op de eerste verdieping, met een grote schuine glaswand gericht op het noorden die als in een kunstenaarsatelier voor natuurlijke lichtinval zorgt. De hoogte van de ruimtes, meer dan zeventien meter, moet refereren aan de schaal van een kathedraal. Tegelijk worden de bestaande zichtassen gerespecteerd en blijft de historische skyline onveranderd. Het gebouw wordt bekleed met groene glazen PV-panelen waardoor het zou aansluiten op het groen van het nieuwe, aanpalende park. De benedenverdieping blijft open en vrij toegankelijk – als een publieke ruimte waar de ontmoeting tussen kunst en publiek op ongedwongen wijze kan plaatsvinden. Meer dan een gebouw, wil Brusk een stedelijk gebaar zijn. De start van de werken is gepland voor 2022. (robbrechtendaem.com, museabrugge.be)

Kunstenpunt plaatst kanttekeningen bij limitering kunstenaarsbeurzen

In het nieuwe Kunstendecreet, dat vanaf 2022 van kracht wordt, zullen kunstenaars een ‘beurs opkomend talent’ of een ‘beurs bewezen talent’ kunnen aanvragen. In zijn visienota stelt minister van Cultuur Jan Jambon de individuele kunstenaar centraal, en bepleit hij een versterking van de positie van beeldende kunst en fotografie. Voor de aanpassing van het systeem ligt een voorstel op tafel om een limiet in te voeren op het aantal beurzen dat een kunstenaar gedurende de hele loopbaan kan aanvragen, met een plafond van 40.000 euro: hoogstens twee beurzen ‘opkomend talent’ van 5.000 euro en drie beurzen ‘bewezen talent’ van 10.000 euro. Voor Kunstenpunt was dit plan reden om de cijfers erop na te slaan. Dirk De Wit en Tom Ruette analyseerden het aantal toegekende beurzen en de courante bedragen tussen 2001 en 2018: de stipendia gingen vooral naar kunstenaars tussen 29 en 38 jaar; gemiddeld ontvingen kunstenaars vier beurzen, maar een substantieel aantal kreeg er vijf tot tien. Het gemiddelde totale bedrag per kunstenaar bedroeg 33.000 euro, terwijl een substantieel aandeel 60.000 euro of meer ontving. Opvallend is dat de kunstenaars die meer dan vier beurzen toegekend kregen, vaak (internationale) erkenning genieten. Het geld wordt voornamelijk gebruikt ter ontwikkeling en verdieping van de artistieke praktijk en om nieuw werk te maken dat nog niet in een concreet project gegoten kan worden. Vlaanderen blijkt 40 à 50% minder uit te geven aan kunstenaarsbeurzen dan Nederland en Denemarken. Op basis van deze gegevens suggereert Kunstenpunt dat een correctie van de onderfinanciering uit het verleden niet spoort met het opleggen van de voorgestelde limieten. (kunsten.be en vlaanderen.be)

NICC opent nieuwe ruimte Botanicc

Na twee jaar heeft het NICC het gebouw van het M HKA verlaten om aan de Leopoldstraat 55 in Antwerpen een eigen ruimte te betrekken die Botanicc werd gedoopt. Het NICC zal er tentoonstellingen, lezingen en debatten organiseren, en er is een publiek toegankelijk archief. De vitrine van het pand zal gebruikt worden om tentoonstellingen 24/7 zichtbaar te maken. (nicc.be)

VGC voorziet één miljoen euro voor atelierruimte

De Vlaamse Gemeenschapscommissie investeert een miljoen euro om haar atelierbeleid verder te ontwikkelen. Het blijkt dat meer dan de helft van de kunstenaars in Brussel geen eigen werkplek heeft, driekwart heeft zelfs geen aparte kamer en moet in de woonkamer aan de slag. In 2030 is Brussel Culturele Hoofdstad van Europa. Bevoegd collegelid Pascal Smet wil in dat kader niet enkel inzetten op presentatie, maar ook op werkruimte. Door de huidige stadsontwikkeling worden de periodes van tijdelijk gebruik van leegstand steeds korter. Een grote groep kunstenaars moet om de haverklap op zoek naar een andere werkplek. Met Plan Atelier wil Smet meerdere partners aan tafel krijgen om onder meer de initiatieven die kunstenaars zelf opzetten een kader te geven. (vgc.be)