NIEUWSBERICHTENNederlandse kunstwereld in beroering door beschuldigingen van seksueel geweld.

Op 30 oktober publiceerde NRC een uitgebreid artikel waarin bericht wordt over het gewelddadige en seksueel grensoverschrijdende gedrag van een succesvolle Nederlandse kunstenaar. Aan het stuk ging langdurig onderzoekswerk vooraf. De beschuldigingen tegen de man omspannen een periode van zeker veertien jaar. In een afweging van zijn privacy tegen het publieke belang besloten de journalisten de naam van de betreffende kunstenaar niet geheim te houden. Uit het artikel blijkt dat slachtoffers die bij de politie aanklopten amper of geen gehoor kregen. Ook binnen de kunstwereld is er kritiek dat op meldingen door (ouders van) slachtoffers te passief gereageerd is en klinkt de vraag of een betrokken opleiding, galerie of museum daardoor medeverantwoordelijk is. Voor ongewenste omgangsvormen in de culturele sector bestaat het meldpunt Mores, dat weliswaar opgericht werd door de podiumkunsten-, film- en televisiesector, waar het probleem tot voor kort urgenter leek. (nrc.nl, mores.online)

S.M.A.K. zet samenwerking CC Strombeek stop

Het Gentse S.M.A.K. heeft het project Museumcultuur Strombeek Gent, een samenwerking met het cultuurcentrum Strombeek Grimbergen, eenzijdig opgezegd. Het museum heeft die beslissing genomen nadat curator Luk Lambrecht werd ontslagen. Lambrecht was sinds 1999 verantwoordelijk voor de tentoonstellingen in het cultuurcentrum, en mede-initiatiefnemer van het samenwerkingsproject. Het bestuur zou Lambrecht om ‘persoonlijke redenen’ ontslagen hebben, maar er waren ontegensprekelijk meningsverschillen over het te volgen beleid, zo valt op de nieuwssite Apache te lezen. CC Strombeek staat bekend om zijn gedurfde programmering van (internationale) hedendaagse kunst die volgens sommigen eerder in een museum thuishoort. Lambrecht werkte vanuit de overtuiging dat kunst niet elitair is, maar elitair wordt gehouden. Rudi Laermans vroeg zich in een opiniestuk in De Standaard af of de cultuurcentra 'parochiezalen nieuwe stijl' dreigen te worden. Met het aflopen van het samenwerkingsproject verliest CC Strombeek de bijhorende subsidie van de Vlaamse Gemeenschap en moet het alle bruiklenen terugbezorgen aan het S.M.A.K. De toekomst voor hedendaagse beeldende kunst in het cultuurcentrum lijkt onzeker. (apache.be, ccstrombeek.be, smak.be)

Minister van Cultuur Jan Jambon voorziet relanceplan

Eind oktober maakte Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon een relanceplan voor cultuur bekend waarvoor 160 miljoen euro wordt vrijgemaakt. Een groot deel, 100 miljoen euro, gaat naar culturele infrastructuur, onder meer naar een nieuwe museumsite voor Musea Brugge, de kunst- en tentoonstellingssite Groeningeabdij Kortrijk, en naar nieuwe huisvesting voor het Vlaams Architectuurinstituut. Verder worden de projectsubsidies voor individuele kunstenaars en kleinere organisaties, in reactie op de protesten vorig najaar, structureel opgetrokken tot het oorspronkelijke budget van 9 miljoen euro per jaar. Volgens de minister trekt een goede infrastructuur mensen aan en stimuleert deze investering het culturele leven in het algemeen. De crisiscel cultuur, die in augustus door de culturele sector werd opgericht om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, reageert met ongeloof op het feit dat er zoveel geld naar 'bakstenen' gaat. Investeren in infrastructuur is zinvol, maar kan op dit moment niet voor relance zorgen. Daarvoor is allereerst een investering nodig die de vele spelers in de sector helpt om de crisis te boven te komen, stelt woordvoerder Tom Kestens.

Sandra Kisters ontvangt Karel van Manderprijs

De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK) heeft de Karel van Manderprijs, de belangrijkste kunsthistorische prijs van Nederland, toegekend aan Sandra Kisters voor haar publicatie The Lure of the Biographical. On the (Self-)Representation of Modern Artists (besproken in De Witte Raaf nr. 196). Kisters laat aan de hand van drie beroemde kunstenaars zien welke mechanismen en strategieën een rol spelen bij het tot stand brengen van een imago. Ze bestudeerde hoe de Franse beeldhouwer Auguste Rodin, de Amerikaanse schilder Georgia O’Keeffe en de Britse schilder Francis Bacon hun persoonlijke geschiedenis gebruikten om bekendheid te verwerven en invloed uit te oefenen op de interpretatie van hun werk. De Karel van Manderprijs wordt sinds 1958 jaarlijks uitgereikt door de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici en bestaat uit 1500 euro en een trofee. (kunsthistorici.nl)

Amsterdamse kunstpodia klagen onzekere positie aan

Op 21 oktober verscheen in NRC een artikel waarin een aantal vertegenwoordigers van Amsterdamse kunstpodia de alarmbel luidt. De stad zou voor de beeldende kunst steeds minder aantrekkelijk zijn, ondanks de nog steeds succesvolle postacademische kunstopleidingen aan de Rijksakademie, De Ateliers en het Sandberg Instituut. Er is uiteraard al jarenlang de tanende positie van het Stedelijk Museum, maar door een falend beleid krijgt ook het zogeheten 'middenveld' het moeilijk en is er voor beeldend kunstenaars steeds minder betaalbare woon- en atelierruimte beschikbaar. Vele jonge kunstenaars zouden daardoor na enkele jaren de stad verlaten. Kunstpodia ondervinden eveneens de gevolgen van onzekere huisvesting. Het zoeken naar ruimte verlamt voor een deel de uitvoer van de eigenlijke taken, onder meer om jonge kunstenaars met vaak experimenteel werk een platform te bieden. De kunstpodia kunnen die impuls tot vernieuwing, die volgens hen de algemene kwaliteit en dynamiek van het veld mee bepaalt, enkel garanderen als ze daarvoor voldoende financieel ondersteund worden. Structurele subsidies op langere termijn, drie à vier jaar, zijn schaars. Beeldende kunst komt er in vergelijking met podiumkunsten bekaaid van af. Onlangs verloor de presentatieruimte W139, die reeds veertig jaar in het centrum van de stad actief is, haar subsidie van meer dan 300.000 euro bij het Amsterdams fonds voor de kunst. De beoordelingscommissie stelt dat de instelling te zeer op een ingewijd publiek gericht is, er een klassiek idee van de vrije kunsten op nahoudt dat een nostalgische indruk wekt, zich te weinig verhoudt tot het lokale stadsweefsel en onvoldoende inclusief is. Het wegvallen van de stadsfinanciering zou voor W139 samen met de gevolgen van de coronacrisis fataal zijn. (amsterdamsfondsvoordekunst.nl, nrc.nl, w139.nl)

Kunstinstituut Melly roept nieuwe prijzen in het leven.

Vanaf 27 januari zal Witte de With Center for Contemporary Art van naam veranderen en Kunstinstituut Melly heten. Het instituut wil niet langer geassocieerd worden met een naam die samenhangt met de koloniale tijd en zijn excessen. Kunstinstituut Melly stelt artistieke innovatie en betrokkenheid van het publiek voorop. In dat kader kunnen ook de prijzen begrepen worden die het instituut in het leven roept. De Berry Koedam Award erkent beeldmakers die het werk van kunstenaars, kunstenaarsgemeenschappen, kunstinstellingen, en -evenementen documenteren en zichtbaar maken, en daarmee een goed tijdsbeeld vast weten te leggen. Dustin Thierry is de eerste laureaat met zijn fotoserie Opulence die de ballroomscene in Amsterdam en andere steden documenteert. De Maker achter de Maker Award zet de prestatie van een ambachtspersoon in het licht die door een beeldend kunstenaar werd ingeschakeld om haar of zijn werk te kunnen verwezenlijken. De Visionary Award is bestemd voor een persoon die vorm geeft aan het culturele landschap van Rotterdam. Een potentiële winnaar wordt omschreven als 'een daadkrachtig persoon met een briljante visie die gedurende een periode van ten minste vijf jaar een positieve bijdrage heeft geleverd aan de artistieke gemeenschap'. Aan elke prijs hangt een bedrag van vijfduizend euro. (fkawdw.nl)