NIEUWSBERICHTENBenoeming nieuwe directeur Bozar uitgesteld

Dat België al meer dan een jaar geleid wordt door een regering in lopende zaken kan ook directe gevolgen hebben voor een federale 'biculturele' instelling. Bij Bozar liep in december het (derde) mandaat van directeur Paul Dujardin af. Maar het is wachten op de vorming van een federale regering alvorens een nieuwe directeur wordt aangesteld. Het bestuur van Bozar schoof na een selectieprocedure vorig jaar drie kandidaten naar voren: Paul Dujardin zelf, Jan Raes (tot vorig jaar directeur van het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam) en Christian Longchamp (Zwitserse operadramaturg). Om de continuïteit van de werking te garanderen blijft Paul Dujardin voor onbepaalde duur aan het hoofd van de instelling. Dat maakt de situatie in Bozar er niet eenvoudiger op. De werknemers klagen immers reeds meer dan een jaar over de te hoge werkdruk en de onrealistische eisen van Dujardin. De vakbonden hoopten dat met de ingang van een nieuw mandaat dit jaar aan deze malaise definitief een einde kon worden gemaakt. (bozar.be)

Flacc en Ciap vormen samen nieuwe instelling

De Hasseltse kunstverein Ciap en de Genkse werkplaats voor beeldende kunstenaars Flacc zullen in het najaar samengaan en een nieuwe instelling vormen. Ciap verhuisde in december al naar de postindustriële site C-mine in Genk. De fusie zal leiden tot een centrum voor hedendaagse kunsten met een nieuwe naam, ondersteund door de Stad Genk en de Vlaamse overheid. Het zal onderdak vinden in een nieuw gebouw naar een ontwerp van het Belgische architectenbureau 51n4e en het Griekse bureau Point Supreme, dat in het voorjaar van 2023 moet worden opgeleverd. (ciap.be en flacc.info)

Belgian Art Prize opnieuw geannuleerd

Voor de tweede keer in twee jaar tijd wordt er geen Belgian Art Prize uitgereikt. In juni vorig jaar werden vijf genomineerden bekendgemaakt: Agentschap, Sammy Baloji, Saddie Choua, Jacqueline Mesmaeker en Joëlle Tuerlinckx. Deze geselecteerde kunstenaars stelden gezamenlijk een aantal eisen, die 'veranderingen in het reglement, de partnerschapsovereenkomsten en de organisatie van de Prijs behelzen'. De organisatoren wilden niet op die eisen ingaan en besloten de prijs af te gelasten. De geplande tentoonstelling in Bozar met werk van de laureaten zal evenmin plaatsvinden. Vorig jaar trokken de laureaten zich terug nadat er commotie was ontstaan door feit dat er enkel blanke mannelijke kunstenaars waren geselecteerd. (belgianartprize.be)

Museum abstracte kunst geopend in Jette

Op 9 november is in Jette het nieuwe Museum voor Abstracte Kunst geopend. Het is ondergebracht in een recent gerestaureerd pand naast het René Magritte Museum, en is er een uitbreiding van. Het initiatief sluit aan bij de opdracht die dat museum zich heeft gesteld om naast werk van Magritte ook het werk van tijdgenoten te tonen. Vooraleer hij bekendheid verwierf als surrealist onderhield Magritte nauwe banden met abstracte kunstenaars. Er zijn permanent 250 werken van voornamelijk Belgische kunstenaars te zien. De gehele collectie omvat 750 werken en is samengebracht door André Garitte, die ook conservator en mecenas van het museum is. Eén verdieping is gewijd aan de pioniers van de Belgische abstractie, met werk van onder andere Jozef Peeters, Pierre-Louis Flouquet, Victor Servranckx, Georges Vantongerloo. De twee andere verdiepingen tonen abstracte kunst van na 1950, met bijvoorbeeld Pol Bury, Pierre Alechinsky, Jean Rets of Jo Delahaut. Volgens het museum is de Belgische abstracte kunst een gedeelde geschiedenis tussen Brusselaars, Vlamingen en Walen, en geven deze werken blijk van een Belgische identiteit. Het wordt financieel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (magrittemuseum.be)