NIEUWSBERICHTENJan Vercruysse Foundation werkt aan catalogue raisonné

De Jan Vercruysse Foundation doet een oproep aan alle mogelijke betrokkenen die werk van Jan Vercruysse bezitten of hebben bezeten om contact op te nemen. De Foundation werkt aan een catalogue raisonné waarin de ongeveer 750 werken van de kunstenaar die tussen 1974 en 2014 tot stand kwamen in chronologische volgorde zullen worden geïllustreerd en gedocumenteerd. (janvercruyssefoundation.com)

Nieuw Amsterdams kunstinstituut geopend

Op 21 juni werd op het Hembrugterrein, op de grens van Amsterdam en Zaandam, het nieuwe kunstinstituut Het HEM geopend met de tentoonstelling Chapter 1NE. Het instituut is gevestigd in een voormalige kogelfabriek van bijna 10.000 m². Naast de tentoonstellingsruimte huisvest Het HEM een huiskamer met bibliotheek, kunstenaarsstudio’s, de Dynamic Range Music Bar, het restaurant Europa en de in opdracht gemaakte installatie Still Life (2019) van RAAAF. Later wordt er ook een hotel aan toegevoegd. Het instituut wil de presentatie van beeldende kunst combineren met een programmering van muziek, performance en dans, en met maatschappijkritische publieke programma’s en participatieve, educatieve activiteiten. Het programma is verdeeld over seizoensgebonden ‘Chapters’, die telkens in samenwerking met een gastcurator worden ontwikkeld. Zij worden geselecteerd op grond van een persoonlijk verhaal, van professionele expertise of uitzonderlijke ervaring waarmee ze een bijzonder perspectief kunnen bieden op onze tijd. Zo is Chapter 1NE gerealiseerd door Edson Sabajo en Guillaume Schmidt, een creatief ondernemersduo bekend van het succesvolle streetwearmerk Patta. Voor de tweede tentoonstelling, die in september opent, transformeert de Chileens/Amerikaanse producent en componist Nicolás Jaar de ruimte van Het HEM in een interdisciplinair en experimenteel researchcentrum. (hethem.nl)

Framer Framed verhuist

Framer Framed, het Amsterdamse platform voor hedendaagse kunst, beeldcultuur en kritische theorie en praktijk, verlaat in augustus na vijf jaar het pand in de Tolhuistuin en verhuist naar de voormalige Oostergasfabriek aan de Oranje-Vrijstaatkade. Het gebouw heeft een oppervlakte van ruim 1.000m² en biedt plaats aan tentoonstellingen en het educatie- en publieksprogramma. De officiële opening vindt plaats vr 27 september. Ook op de nieuwe locatie wil het platform zich verhouden tot de buurt en programma’s met lokale partners ontwikkelen, en tegelijk het internationale profiel versterken. In 2018 had Framer Framed reeds een tweede projectruimte in gebruik genomen in de Amsterdamse Molenwijk. (framerframed.nl)

Wiels Art Book Fair 2019

Wiels organiseert op za 7 en zo 8 september de jaarlijkse Art Book Fair waarbij onafhankelijke kunstuitgevers een breed scala aan drukwerk presenteren: van zines en kunstenaarsboeken tot kunstcatalogi en kunstenaarsedities. Het programma omvat ook lezingen, signeersessies en performances. (wiels.org)

Renteloze kunstlening in Nederland en Vlaanderen

Het Mondriaan Fonds werkte binnen de KunstKoopregeling samen met ABN AMRO voor het verstrekken van renteloze leningen. De bank maakte onlangs echter bekend dat zij deze samenwerking opzegt. De KunstKoop wijkt voor de bank te veel af van de overige leenproducten en past niet in het beleid ze de komende jaren zal voeren. De KunstKoopregeling kan daarom niet in de huidige vorm blijven voortbestaan. Op dit moment voert het Mondriaan Fonds gesprekken met diverse experts over mogelijke alternatieven. De KunstKoopregeling in samenwerking met ABN AMRO zal worden beëindigd per 1 april 2020. Aanvragen voor leningen kunnen tot en met 29 februari 2020 bij ABN AMRO worden ingediend. Daarbij wordt vanaf 1 januari 2020 de maximale looptijd van een kunstlening verlaagd van drie jaar naar twee jaar. Bestaande leningen lopen uiteraard gewoon door.

In Vlaanderen moet de renteloze kunstlening, die al enige tijd in een pilootfase zat, onder de naam Kunst Aan Zet vanaf september daadwerkelijk van start gaan. De lening kan worden aangegaan door particulieren om werk aan te kopen van Vlaamse en Brusselse kunstenaars of ontwerpers. Het geld moet ten goede komen aan kunstenaars in de eerste plaats, maar ook aan promotiegaleries en kunstorganisaties opgericht door minstens twee kunstenaars. Een bedrag van 500 tot 7.000 euro kan, gespreid over een periode van maximaal twee jaar, worden afbetaald. Het initiatief zou een duurzame economische groei in de beeldende en toegepaste kunsten moeten stimuleren. De eerste aanzet ervan werd gegeven door Adriaan Raemdonck, voorzitter van de BUP, de professionele koepel van Belgische galeries. (mondriaanfonds.nl en kunstaanzet.be)

Nieuwe initiatieven in Brussel

Het voormalige gebouw van Actiris werd omgedoopt tot Hacktiris en zorgt voor huisvesting van meerdere organisaties en in totaal zo'n 140 kunstenaars. Op de vijfde verdieping huist Level Five, een artist-run coöperatieve studio, met kunstenaarsstudio's, bur us en gemeenschappelijke ruimtes. Op de zesde verdieping vinden Overtoon, Jubilee, Constant, OSP, ARP, productiehuis Fusion Cinema en enkele individuele kunstenaars onderdak.

Aan de Steensstraat in Sint-Gillis opende Eleven Steens, een ruimte voor kunst, design, ambachten en architectuur. Het initiatief wil een alternatief en onafhankelijk platform ontwikkelen voor jonge kunstenaars, ontwerpers of ambachtslieden en ze in contact brengen met buurtbewoners en met een netwerk van internationale verzamelaars. (elevensteens.com)

Vier internationale galeries ((LambdaLambdaLambda (Kosovo), Lulu (Mexico), Misko & Rosen (Japan) en Park View / Paul Soto (VS)) richtten de artist and meeting space La Maison de Rendez-Vous op aan de Jef Lambeauxlaan in Sint-Gillis. Het moet een experimentele ruimte worden, waarbij de initiatiefnemers verbinding willen maken met de Brusselse context. (lamaisonderendezvous.com)

In het voormalige Nour haarsalon en de Alberttuin in Anderlecht startten een aantal Brusselse onafhankelijke kunstruimtes een nieuw initiatief. Met Château Nour willen Clovis XV, Komplot, mòsso, Rectangle en Superdeals kunst en experiment koppelen aan een lokale dynamiek. (chateaunour.be)

Albert Baronian werkt sinds 4 april samen met Renos Xippas in de nieuwe galerie Baronian Xippas, gehuisvest in de voormalige Albert Baronian Gallery. (baronianxippas.com)

AIR Antwerpen en Studio Start worden AAIR

Drie jaar geleden besloten Studio Start en AIR Antwerpen te opereren vanuit dezelfde locatie met de bedoeling een nieuwe dynamiek op gang te brengen. Die nieuwe dynamiek heeft nu geleid tot de oprichting van de kunstenaarsgerichte organisatie AAIR, die 'duurzaam wil bijdragen aan de ontwikkeling van de artistieke praktijk van kunstenaars'. AAIR zal een lokaal ondersteunend atelierbeleid voeren, internationale uitwisselingen en langdurige werkverblijven voor kunstenaars uit het buitenland opzetten, een ontwikkelingsplatform voor jonge lokale kunstenaars oprichten en debatten, symposia en lezingen over residenties en atelierbeleid organiseren. AAIR vindt onderdak in de directeurswoning van de voormalige koekjesfabriek De Beuckelaer, achter de Zoo van Antwerpen, waar drie woon- en werkplaatsen voor internationale residenten ondergebracht zijn, de collectieve werkplaats van het jaarlijks internationale ontwikkelingsplatform STRT Kit en het kantoor. (aair.be)

Witte de With hernoemt expositiezaal

In 2017 riepen actievoerders in een open brief het Rotterdamse Kunstcentrum Witte de With op om van naam te veranderen. Aanleiding was Cinema Olanda, een platform dat deel uitmaakte van het kunstproject waarmee Wendelien van Oldenborgh dat jaar Nederland op de Biënnale van Venetië vertegenwoordigde. Daarbij legde cultuurcriticus Egbert Alejandro Martina de vraag op tafel hoe 'een wit instituut een kritisch programma kon maken onder de naam van een kolonisator'. De naam van de instelling, die in 1990 werd opgericht, was simpelweg gebaseerd op de ligging aan de Witte de Withstraat. De straat werd in 1871 vernoemd naar de zeventiende-eeuwse marineofficier Witte Corneliszoon de With (1599-1658), die toen (en nog lang daarna) als een nationale held werd beschouwd. De With was onder meer vlootvoogd bij de VOC en nam deel aan gewelddadige expedities zoals de verwoesting van Jakarta in 1619. Ook leidde hij een 'hongi-tocht' op Ambon, waarbij kruidnagelplantages werden vernield om het monopolie voor de VOC te behouden. De hele kwestie leidde tot de beslissing bij Witte de With om de naam van de instelling op termijn te veranderen. Voorlopig is het nog niet zover, maar een hernoeming van de tentoonstellingsruimte 'Zonder titel' tot 'Melly' op de begane grond, moet alvast in dit kader van dekolonisatie begrepen worden. De ruimte zal een multifunctionele plek zijn, met programma's die actieve betrokkenheid van het publiek beogen, zoals een project voor collectief leren. De naam Melly werd voorgesteld door een groep jonge Rotterdammers die deelnamen aan een werk-leertraject bij Witte de With, en verwijst naar het kunstwerk Melly Shum Hates Her Job van kunstenaar Ken Lum, een affiche die in opdracht van Witte de With werd gemaakt en sinds 1990 te zien is op de gevel van het gebouw. Met dit werk wilde Ken Lum gemeenschappelijke emoties rondom arbeidsomstandigheden en sociale mobiliteit ter sprake brengen. De nieuwe naam symboliseert meer in het algemeen de aandacht die de instelling wil besteden aan collectieve ervaringen vanuit verschillende perspectieven. Melly moet de diversiteit van de stad Rotterdam en de rijkdom ervan benadrukken. Het proces dat aan de hernoeming vooraf is gegaan, was volgens de instelling inspirerend voor het lopende onderzoek naar een nieuwe naam voor de instelling. (wittedewith.nl)

Kunsthal Gent opent filmzaal

Kunsthal Gent huldigt op vr 24 mei om 19u haar filmzaal in met het gratis openingsprogramma Spaces of Cinema. Naast een performance van de Italiaanse Teresa Cos wordt La Région centrale van de Amerikaan Michael Snow getoond. De filmzaal is ondergebracht in het priesterkoor van de zaalkerk van het voormalige Caermersklooster. De ruimte zal niet enkel gebruikt worden voor filmvertoningen, maar ook voor lezingen. Ze zal ook de nieuwe uitvalsbasis zijn van Art Cinema OFFoff, het Gentse platform dat experimentele film en audiovisuele kunst programmeert. (kunsthal.gent en offoff.be)