width and height should be displayed here dynamically

Vacature zakelijk leider De Witte Raaf (halftijds)

De Witte Raaf is een tijdschrift dat het gesprek over beeldende kunst in Nederland en Vlaanderen wil inspireren en stofferen. Het verschijnt tweemaandelijks in een oplage van 14.000 exemplaren.

Taakomschrijving

 • financieel en zakelijk beheer en personeelsbeleid
 • budgetbeheer van de werking van de vzw (voorbereiden en opvolgen begroting, opmaak van afrekeningen, rapportering)
 • aanspreekpersoon van de boekhouder
 • administratieve taken (facturatie en betalingsverkeer)
 • opvolgen vzw-verplichtingen
 • opvolgen subsidiedossiers, contacten met overheden
 • opstellen jaarverslag
 • beheer kantoor, computers, software
 • update website

Profiel

 • je bent geïnteresseerd in hedendaagse beeldende kunst en hebt belangstelling voor de kunstensector
 • je hebt affiniteit met financiën en ervaring in zakelijke vaardigheden binnen de werking van een kleinschalige organisatie of een vzw
 • je werkt zelfstandig, efficiënt en nauwkeurig, in nauw overleg met de redactie
 • je hebt een goede kennis van Nederlands, Frans en Engels en kan vlot overweg met Office
 • je hebt basiskennis van boekhouding
 • je bent schrijfvaardig
 • vzw De Witte Raaf moedigt diversiteit aan op de werkvloer

Aanbod

 • een boeiende, gevarieerde job gebaseerd op samenwerking
 • deeltijds contract (20u/week)
 • onmiddellijke indiensttreding
 • een verloning overeenkomstig ervaring en kennis
 • plaats van tewerkstelling: Koopliedenstraat 62, 1000 Brussel