width and height should be displayed here dynamically

Naschrift bij de controlemaatschappij