width and height should be displayed here dynamically

Suburban options, fotografie en verstedelijking

Zou het werk van fotografen die een nieuwe kijk op landschaps- en stadsfotografie trachten te ontwikkelen, ook niet het denken kunnen verrijken van planologen, stedenbouwers, landschapsarchitecten en beleidsmakers over verstedelijking? Deze suggestieve vraag ligt ten grondslag aan een documentaire tentoonstelling, samengesteld door en eerder te zien in het Nederlands Foto Instituut in Rotterdam, en die vanaf april door deSingel in Antwerpen wordt overgenomen. Fotografen, zo luidt de veronderstelling verder, hebben immers veel ervaring met het interpreteren, analyseren en in beeld brengen van culturele en sociale aspecten van de visuele werkelijkheid. Zij kunnen geijkte manieren van kijken doorbreken, op hun kop zetten en uitdagen. Door uiteenlopende fotografische visies en interpretaties met elkaar te confronteren kan de planologische discussie worden verruimd. Om dit op zich valabele uitgangspunt kracht bij te zetten werd dus een tentoonstelling opgebouwd met de resultaten van een aantal fotografie-opdrachten omtrent ‘verstedelijking’, aangevuld met landschapsfotografie die in andere condities ontstond rond thema’s als ‘de stad’ of ‘het verstedelijkte landschap’. In die zin omvat de tentoonstelling twee luiken. Een eerste deel spitst zich toe op de specifieke Nederlandse context en bestaat uit overheidsfoto-opdrachten met betrekking tot de zogeheten Vinex-locaties, de stedelijke groeigebieden bij verschillende Nederlandse steden, aangevuld met eenmalige opdrachten of autonoom werk van Nederlandse fotografen of kunstenaars. Deel twee bevat een selectie uit een aantal fotografie-opdrachtprojecten in Europa en biedt – althans toen we de tentoonstelling in Rotterdam te zien kregen – het kleinste, maar ronduit interessantste luik van dit project. Zeker wanneer men de ambitie ernstig neemt om een ‘denken over verstedelijking’ met ‘vernieuwende’ beelden te verrijken, blijven de planologen, stedenbouwers, enzovoort met de allesbehalve prikkelende of geïnspireerde beelden van zowat de hele Nederlandse opdrachtensectie immers danig op hun honger.

 

• SubUrban Options. Fotografie en verstedelijking: van 2 april tot 30 mei in deSingel, Desguinlei, 2000 Antwerpen (03/248.28.28).