width and height should be displayed here dynamically

Alleen schilderijen

Onder deze titel viert het Van Abbemuseum in Eindhoven zijn 60ste verjaardag. Er is een keuze gemaakt uit de collectie schilderkunst; “Van Picasso tot Marlene Dumas” – geen opgaande lijn, zou je zeggen. Van directeur Jan Debbaut zou men eigenlijk avontuurlijker verjaarsactiviteiten verwachten dan een dergelijk overzicht (die komen er dit najaar overigens ook), maar uit politieke overwegingen was een hoogtepunten-show gewenst. Kortom, de hoogste tijd om de Eindhovense politiek en het publiek ervan te doordringen hoeveel schatten door plaatsgebrek vrijwel voortdurend in de depots verblijven. Het pokerspel omtrent de uitbreiding van het oude gebouw van architect Krophöller was immers de zoveelste ronde ingegaan, zodat het er niet naar uitzag dat snel een keuze tussen het controversiële oorspronkelijke ontwerp van Abel Cahen en een alternatief plan zou worden gemaakt. Nu is de rechtbank tegemoetgekomen aan de bezwaren ingediend door de stichting Behoud het Van Abbemuseum en werd beslist een uitbreiding van het museum achteraan het bestaande museum met behoud van het torentje uit te werken. Jan Debbaut zal met zijn museum dus nog een tijdje in de voormalige personeelswinkel van Philips moeten bivakkeren. Verwacht wordt dat de champagnekurken tijdens de millenniumwende geknald worden. Omdat men in de noodbehuizing natuurlijk nog minder ruimte heeft dan in het oude museum, is er voor de beperking gekozen “alleen schilderijen” te tonen – wat overigens enigszins curieus is, aangezien de schilderkunst in het beleid van Debbaut een te verwaarlozen plaats inneemt. Voor het laatst was er in Van Abbe rond 1980 onder Rudi Fuchs uitgebreid aandacht voor de (in dit geval neo-expressionistische) schilderkunst. Debbaut heeft zich in de schilderkunst beperkt tot enkele nationale helden als René Daniels en Marlene Dumas. Van de voor de collectie gezichtsbepalende tendensen die de schilderkunst als inadequaat terzijde schuiven kan men zich op de huidige tentoonstelling geen beeld vormen (tenzij aan de hand van documentaire foto’s van vroegere tentoonstellingen); geen Moholy-Nagy, geen Lissitzky, geen Judd, Beuys, Bustamante, Gary Hill of Douglas Gordon; wel werken van onder meer Delaunay, Chagall, Bacon, Dubuffet, Ruscha, Polke, Richter, Kiefer, Daniels… En Fontana’s allermooiste ‘concetto spaziale’.

 

• Tot 25 augustus in het Stedelijk Van Abbemuseum, Vonderweg 1, Eindhoven (040/2755275).