width and height should be displayed here dynamically

Ann Hamilton

Aan de installaties van de Amerikaanse Ann Hamilton worden multisensitieve capaciteiten toegedicht, ook een huiver voor onmiddellijke eenduidige interpretatie en een voorliefde voor het intuïtieve en het collectieve geheugen. In de grote projectruimte van het Van Abbemuseum installeerde ze “reserve”. Dwars op de lengte-as van het tijdelijke museum staan langgerekte stalen tafels opgesteld. Ze torsen stapels populierstammen, elk langs een kant met pagina’s literatuur omzwachteld. Aan het andere eind zit een met velum toegedekt beeldschermpje verwerkt in het tafelblad. De beeldschermen focussen op primaire schrijfactiviteiten zoals een stift die krast op glas, tonen textiel dat in een cirkelvormige beweging genaaid wordt of een vinger die een opening pulkt in een gaasweefsel. Water druppelt stil van de zoldering en de geur van het populierehout is indringend. Diezelfde verlatenheid ziet men ook elders in “Tropos”, boeken waarvan de regels tekst systematisch en ruikbaar werden doorgebrand. Een reeks videowerken – alweer klein formaat – toont een waterstraal die in een vrouwenmond of -oor klatert en – met nadrukkelijk trage bewegingen en dito geknars – een mond volgepropt met kleine ronde stenen knikkers. Het vertoog over natuur (als oerstaat) en (overwoekerende) cultuur vind ik eigenlijk in hun nadrukkelijk polaire verhoudingen problematisch gesitueerd. Het fijne videowerk redt deze presentatie. Een keuze schilderijen uit de Van Abbe-collectie en de recente grafiekreeks “Labyrinth & pleasure gardens” van Jan Vercruysse stelen verder probleemloos de show.

Inmiddels heeft het proces, aangespannen door de stichting “Behoud het Van Abbemuseum” een slopend effect op de uitbreidingsplannen naar het ontwerp van architect Abel Cahen. Vast staat dat dit museum in afwachting van de gerechtelijke procedures zeker de komende drie jaar in de tijdelijke behuizing gekneld blijft. Naast de voorkeur van de directie en het gemeentebestuur voor de uitvoering van het voorziene plan, onderzoekt men mogelijkheden om een andere locatie voor het hele museum te vinden of om alsnog een mogelijkheid tot alternatieve verbouwing van Krophollers museum doorgang te laten vinden. Ondanks het stapsgewijze en openbaar gevoerde debat over dit dossier belandt men nu in deze pijnlijke impasse.

 

• Ann Hamilton, schilderijen van René Jolink, en “Panic wagon” van A.P. Komen en Karen Murphy: tot 8 april in het Van Abbemuseum, Vonderweg 1 te Eindhoven (040/275.52.75).