width and height should be displayed here dynamically

Bekaert

Terwijl de “Hommage”-publikaties aantonen dat op het terrein zonder scrupules het bouwkundig erfgoed van deze eeuw mag worden verkwanseld, wordt het Belgische modernisme met een luxueus geïllustreerd boek geëerd. Architectuurhistoricus en -criticus Geert Bekaert, publiceerde 25 jaar na “Bouwen in België 1945-1970” het nieuwe overzichtswerk “Hedendaagse architectuur in België”. Alleen al omdat de jongste generatie architecten voor het eerst op systematische wijze werd samengebracht, kan het boek nu reeds als een standaardwerk worden beschouwd. Daarnaast worden, wat de architectuur van vóór 1970 betreft, duidelijk enkele andere accenten gelegd dan in het oudere overzichtswerk. Aan de auteur kan in elk geval de verdienste worden toegedicht dat hij een poging heeft ondernomen om de lezer in het onoverzichtelijke landschap van de Belgische modernistische architectuur wegwijs te maken – een opdracht waarvoor velen wellicht zouden huiveren. Het Belgische modernisme kan immers niet alleen onmogelijk optornen tegen bepaalde buitenlandse tradities, het bestaat ook uit een bijzonder gefragmenteerd beeld dat vrijwel uitsluitend wordt gedragen door aparte individuen en door private woningen. Om hier voldoende een zicht op te krijgen en ook om de typische Belgische condities van de verkavelingen en de lintbebouwing te doorgronden, blijft het door Lannoo uitgegeven boek misschien iets te oppervlakkig. Bekaert, toch het best op dreef in zijn architectuurtheoretische en historische beschouwingen, breekt meermaals de tekst af wanneer het juist interessant wordt. Het blijft wachten op een Hedendaagse architectuur in België, waarin tekst en relevant visueel materiaal primeren op glossy foto’s.