width and height should be displayed here dynamically

Brussel (een stad) in foto’s

De vraag is maar wat je van een tentoonstelling van 150 jaar fotografie over Brussel verwacht. De rommeligheid en onoverzichtelijkheid van de tentoonstelling Brussel (een stad) in foto’s zou als een (zij het eerder ongeïnspireerd) mimetisch principe kunnen worden opgevat. Maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat wat in de ruimtes van de Botanique is verzameld, geselecteerd is op basis van een principe, een concept of zelfs maar een idee. Het gaat duidelijk niet om de persoonlijke visie van de makers, daarvoor is de selectie per fotograaf te klein. Het gaat ook niet om het contrasteren of nevenschikken van visies op Brussel, daarvoor zou men ze enigszins thematisch moeten plaatsen en niet in een eindeloze rij. Brussel als één groot stort (keert vaak terug in de foto’s) is het, ondanks die onoverzichtelijkheid, ook niet. Men had, onder die noemer, bij wijze van provocatie de heterogeniteit van het materiaal in de verf kunnen zetten door de foto’s werkelijk door elkaar te plaatsen, ongeacht auteur, datum, grootte of onderwerp. Het is echter niet duidelijk wat hier meer is gebeurd dan het bijeenharken van ‘foto’s die iets met Brussel te maken hebben’, er daarbij voor zorgend dat de gekendste foto’s en de hipste fotografen niet vergeten worden.

Niet dat de foto’s de moeite niet zijn, integendeel. De bovengalerij, met de historische foto’s van de stad, is op zich al een bezoek waard. Die onderverdeling – boven het ‘historische’, documentaire werk, beneden het recentere en ‘artistieke’, is ook weer niet echt een innoverende provocatie. Er kunnen praktische redenen voor ingeroepen worden – de specifieke belichtingsomstandigheden die voor een deel van het oudere werk vereist is bijvoorbeeld – maar geen enkel praktisch bezwaar vervangt het denkwerk dat aan een evenement als dit zou moeten voorafgaan.

 

• Brussel (een stad) in foto’s loopt als onderdeel van het Brussel 2000-programma nog tot 4 juni in Le Botanique, Koningsstraat 236 in 1000 Brussel (02/218.37.32).