width and height should be displayed here dynamically

Chris Marker

In samenwerking met vzw Constant presenteert het Paleis voor Schone Kunsten de video-installatie Silent movie van Chris Marker en Selected memories, een tentoonstelling met film en video. Silent movie, een installatie die zich met een knipoog de gestalte van een monument of totempaal aanmeet, werd gerealiseerd naar aanleiding van het eeuwfeest van de film. Een software-programma genereert vanuit een selectie filmbeelden steeds wisselende sequenties die op vijf gestapelde videomonitoren vertoond worden. Deze filmfragmenten komen voornamelijk uit producties van voor 1940. Ze worden willekeurig onderbroken door korte tekstpanelen en continu ondersteund door een variërende pianobegeleiding. Dit resulteert in een onderhoudende en letterlijke montage automatique, waarop je op elk moment moeiteloos kan inpikken. Een welomlijnd verhaal valt er niet uit af te leiden. De snelheid en de hoeveelheid aan beelden verhinderen een starre, narratieve ontwikkeling. Bovendien selecteerde Marker de fragmenten uit onbekende films, waardoor het publiek zich niet aan contextuele interpretaties te buiten kan gaan. Kortom, in tegenstelling tot een statisch en plomp monument aan de Lakensestraat te Brussel, ter hoogte van de Zwarte Toren, debiteert Silent movie onophoudelijk poëtische momenten zonder zich daarbij te beroepen op sterren en reputaties.

Om niet aan de hoeveelheid ten onder te gaan, moet men meermaals en ruim de gelegenheid te baat nemen om de overige video’s in de zaal of uit de videotheek te bekijken. Naar keus staat materiaal ter beschikking van Craig Baldwin, Stefaan Decostere, Zoë Beloff, Peter Forgacs en vele anderen.

 

• De gratis toegankelijke film- en videoprogrammatie Silent movie en Selected memories loopt nog tot 17 augustus in het Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 1000 Brussel (02/507.84.66).