width and height should be displayed here dynamically

Tomoko Takahashi

Antwerpen Open, de stedelijke cultuurcel in Antwerpen, nodigde Barbara Vanderlinden van het Brusselse Roomade uit om er het luik actuele beeldende kunst te verzorgen in het kader van het Van Dyckjaar. Naast de tentoonstelling Laboratorium startte ze het Century Center Project op, een reeks tentoonstellingen in een leegstaande kantoorverdieping, zoals ze eerder deed in het Brusselse Manhattan-kantoorgebouw. Na een presentatie van Koo Jeong-a is er de tentoonstelling Office Project van Tomoko Takahashi te zien.

De ter beschikking staande vierde verdieping vulde Takahashi met stapels afgedankt kantoormeubilair, computerschermen en -hardware, speelgoed, werktuigen, typemachines, huishoudgerief, kortom allerlei rommel. Dit materiaal assembleerde ze secuur tot eilanden van activiteit, werkplekken zeg maar. In het ‘archief’ ligt op de grond een hoop computerpapier, elders in een ‘process room’ bevindt zich een massa elektronica naast een onoverzichtelijke reeks foto’s van genummerde containers, in de afdeling ‘boekhouding’ ratelen rekenmachines, enzomeer. Elders liggen kleinere composities op de vloer, alweer opgebouwd rond een bepaald motief of functie (een koffiehoek, een sectie techniek (voor het grove en het fijne werk), een ontspanningsruimte…). Hier en daar licht een beeldmonitor aarzelend op, draait een ventilator of zwiert een platendraaier iets onbenulligs eindeloos in het rond.

Als geheel komt dit kantoorlandschap wat surreëel over, de detaillering op het niveau van elke werkplek suggereert niettemin een geloofwaardige logica. Takahashi laat voldoende chaos en accidenten toe en stopt daarmee een al te eenzijdige interpretatie door de bezoeker af. Via de centraal gesitueerde vide kan de bezoeker vanop de verdieping van deze tijdelijke tentoonstellingsplek een blik werpen op de lager gelegen verdiepingen, die dienst doen als kantoren. Er heerst een functionele, doodse saaiheid: geordende werkmappen, opgeruimde werktafels en zieltogende kamerplanten. Waar in een echt kantoor de speelse, krampachtige, verwoede, agressieve of lyrische bedenkingen van de bedienden hoogstens op wat kladpapier in de papiermanden terechtkomen, roept Takahashi deze ontboezemingen uit tot kernactiviteit.

Office Project van Tomoko Takahashi loopt nog tot 3 oktober in het Century Center, London Tower, De Keyserlei 58-60 in 2018 Antwerpen (02/223.26.73). Dit is in de onmiddellijke omgeving van het Centraal Station waar men, via een onopvallende glazen pui tussen een hamburgertent en een krantenwinkel, de lift neemt tot de vierde verdieping.