width and height should be displayed here dynamically

Daniel Libeskind

In de Grote Zaal van het Nai worden maquettes en tekeningen tentoongesteld van de in 1946 geboren architect en theoreticus Daniel Libeskind. Libeskind verwierf internationale bekendheid met enkele reeksen tekeningen uit de late jaren ’70 en vroege jaren ’80. Deze tekeningen, die telkens een explosie van lijnen en geometrische vormen vertoonden, waren in plaats van ontwerpschetsen veeleer documenten, die precies de gebruikelijke relatie tussen tekening en gebouw in vraag stelden. De professie van de architectuur wordt door Libeskind immers op een ongewone manier ingevuld. Voor alles is zij een culturele, hermeneutische discipline, die zich telkens dient te refereren aan de geschiedenis in het algemeen en aan de catastrofale gebeurtenissen van deze eeuw in het bijzonder. Een onderzoek naar het collectief geheugen vormt voor Libeskind een conditio sine qua non om het ontwerp in zijn stedebouwkundige context een betekenis te verlenen. Libeskind, die zich pas sinds enkele jaren ook als bouwend architect wist te ontpoppen, tracht dan ook met behulp van zijn gebouwen zichtbaar te maken wat voorheen onzichtbaar was. Zo speelt de geschiedenis van Berlijn, de stad waar zijn atelier is gevestigd, een belangrijke rol in zijn oeuvre. Eerder maakte hij een ontwerp voor de heraanleg van de Potsdammer Platz en van het Joods Museum zijn de bouwwerken bijna beëindigd. De vormgeving van dit museum grijpt onder meer terug op een complex spel van denkbeeldige lijnen, die de woonplaatsen van kunstenaars en wetenschappers die ooit in Berlijn hebben geleefd met elkaar verbinden. Met deze preoccupatie met datgene wat niet representeerbaar is, schrijft Libeskind zich natuurlijk in de traditie van de Joodse mystiek in. Voor de tentoonstelling in het Nai stond de architect ook zelf in voor de vormgeving: een spiraalvormig labyrint van hellende en gehoekte muren en vlakken, dat geïnspireerd is op zijn ontwerp voor de nieuwe vleugel van het Victoria and Albert Museum te Londen.

Tot en met 23 november in het Nederlands Architectuurinstituut, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (010/440.12.00).