width and height should be displayed here dynamically

De Sandwich-Man

Onder de oerhollandse titel De Sandwich-Man gaat een onregelmatig verschijnende publicatie van de Nederlandse afdeling van de AICA (Association Internationale des Critiques d’Art) schuil. Onlangs verscheen het derde nummer van dit op grijzig papier gezeefdrukte blaadje, waarvan de redactie thans wordt gevormd door Jeroen Boomgaard, Mark Kremer, Philip Peters en Tineke Reijnders. Achter het weinig imposante uiterlijk en de marginale oplage (300 ex.) van De Sandwich-Man schuilt een inhoudelijke aanwinst voor het debat over hedendaagse kunst en kunstkritiek. Het actuele nummer gaat over de kennis van zaken (of het gebrek daaraan) van de kunstcriticus. Jeroen Boomgaard constateert in zijn bijdrage dat de kunstcriticus na de teloorgang van het Grote Verhaal van de kunstgeschiedenis ‘last van literatuur’ heeft: hij is onzeker over zijn criteria en neemt daarom zijn toevlucht tot quasi-literaire middelen en ‘overladen eruditie’. Olav Velthuis schetst vanuit sociologisch perspectief de verwording van kunstcriticus tot ‘makelaar in aandacht’: niet meer wat, maar dát er over een kunstenaar wordt geschreven, telt in de overbevolkte kunstwereld. De impliciete conclusie hiervan is dat de individuele kunstcriticus in feite overbodig is: de ene makelaar in aandacht kan probleemloos door een andere worden vervangen. Naast keurige stukjes van de jonge critici Sandra Smallenburg en Erik Hagoort over respectievelijk Alexandra Rouppe van der Voort en Ram Katzir bevat dit nummer van De Sandwich-Man onder meer nog een verslag van een forumdiscussie die op 1 maart jongstleden in het Stedelijk Museum werd gevoerd. Onder leiding van Chris Dercon praatten op die dag Hans Abbing, Jan van Adrichem, Henk Oosterling en Anna Tilroe geanimeerd langs elkaar heen. Een mooie samenvatting van de stand van zaken.

 

• De Sandwich-Man, nr. 3: Kennis van zaken. Redactie-adres: Zuideinde 116, 1121 DH Landsmeer (Tel/fax 020/631.92.95).