width and height should be displayed here dynamically

Etudes photographiques

Ze zal waarschijnlijk wel zo oud zijn als de fotografie zelf, de Société française de photographie. Vanaf 1855 gaf deze eerbiedwaardige stichting regelmatig een oerdegelijk Bulletin uit, maar stopte daarmee in 1939. Sinds november 1996 wordt de draad terug opgenomen, naar de geest dan, niet naar de letter. Études Photographiques is het nagelnieuwe tijdschrift van de Société en het maiden nummer overtuigt. Daar stond niet alleen het indrukwekkende wetenschappelijk comité, waaronder Yve-Alain Bois, Jonathan Crary, Jean-Pierre Criqui, Hubert Damisch, Georges Didi-Huberman, Michel Frizot, Philippe Lacoue-Labarthe of Mike Weaver, garant voor, ook de concrete inhoud is van een zeldzame, prikkelende veelzijdigheid. Hoofdredacteur André Gunthert vat de opdracht van Études  als volgt samen: een ontmoetingsplaats zijn voor onderzoekers die nu al te vaak in hun eigen bedompte universiteitskantoortje of elders voor hun afgematte PC blijven hangen. Een plaats dus die openstaat voor specifieke argumenten uit diverse hoeken: kunstgeschiedenis, wetenschap, techniek, conservatie, sociologie, esthetica of semiotiek. Ook de optie voor de (her)publicatie of vertaling van historische basisteksten – zoals de Petite histoire de la photographie van Walter Benjamin, waarmee dit eerste nummer opent – en voor het ontsluiten van onverwachte fotobestanden – zoals de albums van het Parijse Musée de l’Homme – laat echt wel het beste verhopen voor het vervolg. Voorts in deze eerste Études : een onderzoek van de wetenschappelijke fotografie van wolken (1879-1927) door Luce Lebart of een studie van waarneming en mobiliteit in de 19de eeuw, door Clément Chéroux ondernomen op basis van historische opnamen vanuit een trein. Onder de titel De kritiek en haar modellen gaat Emmanuel Hermange op zoek naar de vroegste bronnen van de fotokritiek, terwijl Johanne Lamoureux de actuele teksten van Rosalind Krauss aanvat. Afgerond wordt met een handvol beknopte boekbesprekingen. Voor nummer 2 worden alvast de publicatie van een historische tekst van François Arago aangekondigd, studies over fotografie en archeologie, over architectuurfotografie en urbanisme en een onderzoek van Sylvain Maresca naar het tentoonstellen van fotografie in Franse musea.

Études Photographiques verschijnt twee keer per jaar en kost 100 FF per nummer, het is een uitgave van de Société française de photographie, rue Vivienne 4, 75002 Paris (142.60.05.98). (Erik Eelbode)