width and height should be displayed here dynamically

Essays

Besprekingen

Beeldende Kunst

Publicaties

65

januari-februari 1997

Geacht publiek

 Geheel in overeenstemming met de beleidslijnen van Vlaams Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn Luc Martens wil De Witte Raaf middels deze aflevering in het algemeen, en deze voorpagina in het bijzonder, meewerken aan de activering van de publiekswerking van de Vlaamse musea. Zoals de Minister terecht aangeeft in zijn beleidsbrief Musea 1996-1999 mag van een museum verwacht worden dat het “een zo ruim mogelijk deel van zijn potentieel publiek tracht te bereiken”.

Bij de keuze voor de tentoonstelling Van Ensor tot Delvaux die nog loopt tot 16 februari 1997 in het PMMK – Museum voor Moderne Kunst van Oostende, hebben we ons laten leiden door de enorme inspanningen die reeds geleverd zijn om “het potentiële publiek werkelijk over de drempel te krijgen”, om nogmaals de Minister te citeren. Allereerst wordt in Oostende een waar “kwaliteitsproduct” aangeboden: “Het is alsof ze nooit zijn doodgegaan. Alsof hun kunst niet echt tot het verleden behoort. (…) Het PMMK heeft de mensen, de middelen, de ruimte en ook de professionele degelijkheid om Belgische maatstaven aan internationale te toetsen” (Jan Braet in Knack). Maar zelfs een “kwaliteitsproduct” moet nog altijd verkocht geraken! Toerisme Vlaanderen werd ingeschakeld, de NMBS, de kunstkritiek in dag- en weekbladen,…

Vrijwel iedereen heeft zijn best gedaan om voor eens en altijd te komen tot een nauwkeurige meting van het publiek voor moderne kunst in Vlaanderen. Dan mag De Witte Raaf toch niet langs de kant blijven staan? Wanneer zal zich in Vlaanderen immers nog eens een dergelijke kans voordoen op zo’n onderzoek? Ja, voor zo’n gewichtige zaak durven we zelfs onze belangen in Nederland op het spel zetten. Ongeacht het feit dat De Witte Raaf door de Mondriaan Stichting herhaaldelijk aangemaand werd om voldoende aandacht te besteden aan “ontwikkelingen in Nederland” – voldoende betekent: in relatie tot de “verleende ondersteuning” – moeten de belangen van Jan Steen en co ditmaal wijken voor “de crème van de Belgische moderne schilders van het eerste uur”. We hopen dat onze inspanningen tot het verhoopte resultaat zullen leiden.

Deze aflevering van De Witte Raaf staat onder de redactie van Koen Brams en Bart Meuleman.