width and height should be displayed here dynamically

James Welling

Het fotografische oeuvre van Welling dat onder de noemer Light sources, sinds 1992 tot stand komt, wordt sinds vorig jaar uitvoerig getoond in Galerie Xavier Hufkens, Galerie Paul Andriesse en momenteel in de Parijse Galerie Philippe Nelson. Een gelijknamige publicatie bij Imschoot uitgevers en de editie Eastern window bij het Antwerpse Haus of Prints vervolledigen het overzicht van zijn recent werk, waarvan overigens veel in België en Nederland werd gefotografeerd. In het januari-nummer van het tijdschrift Artforum staat Carol Squiers uitvoerig stil bij het door Welling gehanteerde productieproces. Het zijn namelijk Irisprints, een procédé waarbij de fotografische afdruk eerst gedigitaliseerd en vervolgens in vierkleuren met een ink jet printer afgedrukt wordt. De zwart-witopnames van Welling zijn vanop een afstand bekeken haarscherp. Maar wanneer de kijker nadert, verdampt het beeld tot een delicate film, met een aquarelmatige vervloeiing van nuances. In de publicatie bij Imschoot en in een recent verschenen tentoonstellingscatalogus van Kunstmuseum Luzern werden de pixels rasterpunten. Het resultaat is minder fijn maar geheel getrouw aan Wellings beslissing om Irisprints te maken. Want strikt genomen zijn de Light sources geen foto’s meer in de zin van afdrukken van de realiteit, op een gevoelige film overgebracht en tenslotte op fotopapier ontwikkeld. Een strikte scheiding tussen werkelijkheid en beeld werd zorgvuldig geprogrammeerd. De keuze van beeldmotieven en cadrering is eveneens sterk gericht. In Light sources komen artificiële en natuurlijke lichtbronnen en -schermen overmatig aan bod: TL-buizen, neon, glasraampartijen, lichte traphallen, een wolkendek… maar steeds opnieuw sterk geïsoleerd uit het groter omliggend geheel. Over het geheel, de werkelijkheid, krijgt men geen informatie.

Light sources verscheen in 1997 bij Imschoot uitgevers, Burggravenlaan 20, 9000 Gent (09/222.55.08), een tentoonstellingscatalogus met een heldere, situerende tekst Photography and non-portrayability van Ulrich Loock bij Kunstmuseum Luzern, Unter der Egg 10, 6004 Luzern (041/410.90.40) en tot 30 mei loopt nog een tentoonstelling bij Galerie Philippe Nelson, Rue Guénégaud 40, 75006 Paris (01/42.71.74.56).