width and height should be displayed here dynamically

Jef Geys in Hasselt

Na het plotse ontslag dit voorjaar van Piet Vanrobaeys als verantwoordelijke van het Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunst in Hasselt overspoelde een roddelstroom de dagdagelijkse gang van zaken in Belgisch Kunstlandje. Begin september volgde een publiek debat te Antwerpen dat de ontstane poel nog wat aandikte. En nu wijdt Jef Geys ter gelegenheid van zijn tentoonstelling van maquettes en ontwerpen van Kempense Informatiebladen zijn laatste nummer exclusief aan deze kwestie in datzelfde Hasselt.

Begin jaren ’70 viste Geys de titel op van een failliet gegaan lokaal reclameblad in de Kempen. In plaats van de publicatie van tentoonstellingscatalogi prefereerde hij de gratis distributie van een krantje. Reclame, informatie over zijn projecten en anekdotisch nieuws werden gebundeld tot een ander luik van Geys’ brede kijk op en omgang met de wereld. In het laatste Kempisch Informatieblad, speciale editie Provincie Limburg bundelt Geys een rist krantenartikels, een hoop opinies van aangeschreven respondenten, en – als smaakmaker op de frontpagina – een foto van fruit gevat in lingerie. Op zijn vraag ‘wat de plaats is van de hedendaagse beeldende kunsten in de samenleving en welke verantwoordelijkheid de overheid heeft in het uitstippelen van een beleidslijn’, volgt een richtingloze woordenbrij aan verweerschriften, raadgevingen en frustraties. Deze editie vormt aldus een spiegel van wat als publieke opinie moet doorgaan, maar voedt geenszins een debat waarmee een centrum voor kunsten kan geëvalueerd worden. Wie van de respondenten heeft inzicht in de begroting van dit centrum en kan dit afwegen aan dat van andere? Wie kent de concrete situatie van Limburg en is bedreven in bestuurlijk lobbywerk en interne organisatie? Blijkbaar zijn zulke pertinente vragen plots absoluut niet relevant. Nu de toekomst van het Hasselts Provinciaal Centrum volledig troebel is geworden, kan men alleen maar concluderen dat zowel de aanstelling van Vanrobaeys, als zijn ontslag op een sisser zijn uitgelopen. De broodheer, de provinciaal gedeputeerde voor cultuur Sylvain Sleypen, blijkt erg voortvarend te zijn met allerlei absurde bouwplannen en millenniumprojecten beeldende kunsten, terwijl hij er noch het personeel, noch de middelen en – wie weet – noch het publiek toe heeft. Geys’ Kempens Informatieblad voegt aan dit alles weinig toe, afgezien van zijn compositie ‘fruit in lingerie’. Hij spiegelt enkel het doorgaans oppervlakkige tumult. Vanop een afstand gezien is dit hoogst amusant infotainment, maar strikter beschouwd verhult dit het totaal gebrek aan enig zinvol debat.

 

• Samen met tekeningen van Fabrice Hybert loopt deze tentoonstelling nog tot 6 december in het Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten, Zuivelmarkt 33 in 3500 Hasselt (011/29.59.60).