width and height should be displayed here dynamically

Lucio Fontana

Manifest van de Spatiale Beweging via Televisie

Wij spatialen zenden, voor het eerst ooit, via de televisie onze nieuwe kunstvormen uit, die gebaseerd zijn op het concept ruimte, beschouwd uit een dubbel oogpunt:

het eerste is dat van de ruimten die vroeger als mysterieus werden beschouwd en thans bekend en onderzocht zijn, en die wij dus als plastische materie gebruiken;

het tweede is dat van de nog onbekende ruimten van de kosmos, die wij willen benaderen als elementen van intuïtie en mysterie, elementen die typisch zijn voor de kunst als divinatie.

De televisie is voor ons een middel waarop we wachtten om onze concepten aan te vullen. We zijn verheugd dat deze spatiale manifestatie van ons, die de gebieden van de kunst zal vernieuwen, vanuit Italië wordt uitgezonden.

Weliswaar is de kunst eeuwig, maar zij was altijd gebonden aan de materie, terwijl wij willen dat ze daarvan wordt losgemaakt en dat ze via de ruimte een millennium kan duren, ook bij een uitzending van een minuut.

Onze artistieke uitingen vermenigvuldigen de lijnen van de horizon tot in het oneindige, in oneindige dimensies; zij streven naar een esthetica waarin het schilderij niet langer schilderij is, het beeldhouwwerk niet langer beeldhouwwerk, waarin de geschreven bladzijde uit haar typografische vorm treedt.

Wij spatialisten voelen ons de kunstenaars van vandaag, aangezien de verworvenheden van de techniek vanaf nu ten dienste staan van de kunst die wij verkondigen.

Ambrosini, Burri, Crippa, Deluigi, De Toffoli, Dova, Donati,

Fontana, Giancarozzi, Guidi, Joppolo, La Regina,

Milena Milani, Morucchio, Peverelli, Tancredi, Vianello.

 

Milaan, 17 mei 1952

 

Vertaling uit het Italiaans: Frans Denissen