width and height should be displayed here dynamically

Maria Serebriakova

In de Kunsthalle Lophem heeft Maria Serebriakova, vertrekkend vanuit een stapel oude postkaarten, een tentoonstelling uitgebouwd rond het thema ruimte en de stolling ervan door een object en/of handeling tot een identificeerbaar beeld… tot op zekere hoogte. De postkaarten in zwart-wit tonen consequent bebouwing, gaande van volkse woonwijken, hoekgebouwen, vakantiepaviljoens, sport- en toerisme-infrastructuur. Weinig ophefmakend, maar niettemin een persoonlijke getuigenis van wie ooit deze plaatjes gekocht heeft en als boodschap naar een kennis stuurde of als herinnering koesterde. Deze standvastige prentkaarten staan open voor een verhaal, ook al werden ze handig gefotografeerd door een professional. Men vindt ze hier terug, in een hoop herfstbladeren tegen de muur, tussen een opeengestapeld raamwerk van lichte balken en glas, minimaal gepresenteerd. Een volgend dramatisch beeld fungeert als draaischijf in deze tentoonstelling: een gipsen bol bevindt zich op een hoek van een liggende planken huisgevel. De bezoeker blijft in het ongewisse of deze fragiele gevel met een luide knal door de bol omgehaald werd, dan wel of de bol er net onderuit geglipt is. Tussen een portiek van twee staken die elk een stoel hoog boven de begaanbare grond tillen, nadert men een fotografisch uitvergrote postkaart van een volksbuurt. Een trompe l’œil-ingreep met bijgeschilderde staken heft een huizenblok uit de diepte van de foto op. Een merkwaardig fragiele vertelling, waarin nog menige andere onderlinge verwijzing schuilt, meesterlijk opgebouwd met een hoopje rommel.

Dit alles – zonder ironie: een ‘negatief’ van een kerstkribbe – voltrekt zich in een voormalige schuur aan de rand van een rijksweg met kenmerkende lintbebouwing; stel je voor. Vanaf dit jaar stelt Kunsthalle Lophem kunstenaars incubatieplaatsen ter beschikking in de onmiddellijke omgeving en in Brugge. Het zijn plaatsen zonder kunstgeheugen waar een mogelijke tentoonstelling haar voorspel krijgt en die eenmaal per week voor het publiek toegankelijk zullen zijn. Deelnemers worden onder meer Fabrice Hybert, Claire Roudenko Bertin, Patrick Van Caeckenbergh, Mario Airo.

 

• De tentoonstelling van Maria Serebriakova wordt hoogstwaarschijnlijk tot na 2 februari verlengd in de Kunsthalle Lophem, Torhoutsesteenweg 52A, 8210 Loppem (050/84.02.63).