width and height should be displayed here dynamically

Marie-Françoise Plissart

De jonge Gentse vzw Lekri wil zich inlaten met tentoonstellingsprojecten, publicaties en specifiek beeld- en archiefonderzoek. Zodoende probeert men in deze contreien de aan- en uit-flikkerende dialoog over de profilering en de differentiatie van het (fotografische) beeld op gang te houden of te brengen. Na thema’s als het documentaire gegeven in de fotografie, de persoons-beschrijving of de gedaanten en achtergronden van censuur, wil men nu de aandacht vestigen op verhalende fotografie. Een genre dat zich grof geschetst op drie manieren onderscheidt van ‘gewone’ fotografie. Verhalende fotografie werkt meestal met beeldreeksen, het dient zich aan als fictie en het wordt veelal gemaakt in functie van een boek of een magazine. Het meest bekende voorbeeld daarvan is de fotoroman. Om aan te tonen dat er binnen dit deelgebied van de verhalende fotografie nog wat anders te beleven valt dan broeierige damesbladverhaaltjes, zet Lekri een project op rond de experimenten van de Brusselse Marie-Françoise Plissart (1954). Haar baanbrekend werk op het gebied van de fotoroman leverde tot op vandaag titels op als Fugues (1983), Droit de regards (1985), Prague (1985), Le mauvais oeil (1987) en Aujourd’hui (1993). Vaak fascinerende syntheses van het strikt visuele en het narratieve. Deze publicaties vormen de kern van het Gentse project en worden aangevuld met (niet afgesloten) tentoonstellingskasten waarin een aantal van de drijfveren en motivaties van Plissart, zoals gedichten, verhalen, brieven, foto’s, collages,… worden ondergebracht. Een bijhorend vademecum helpt op weg, verklaart misschien. Aan dit project wordt ook nummer 7 van het tijdschrift Obscuur gekoppeld. Onder de titel Na de thee maakt Louise zich klaar voor het vertrek. Nestor heeft haar koffers gepakt. De reis kan beginnen. (Maar waar naartoe?) worden naast de fotoroman ook de ciné-roman/Chris Marker, de minimalistische sequentiefotografie en de fotomontage toegelicht.

 

• Van 20 april tot en met 4 mei loopt de tentoonstelling van Plissart in de Schepenenvijverstraat 4, 9000 Gent. Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij Christoph Ruys, Vlaanderenstraat 41, 9000 Gent (09/224.00.40).