width and height should be displayed here dynamically

Metropolis M

In nauwelijks 4 jaar tijd hebben zonder veel poeha Forum International, Artefactum, Ruimte en Kunst en Museumjournaal de boeken gesloten. Behalve HTV De IJsberg is uit dit kerkhof niets nieuws ontstaan; iets dergelijks zou het literair veld niet overkomen. Metropolis M – als bijna 20-er nu dus het oudste Nederlandstalige tijdschrift over hedendaagse kunst – wil vanaf het februari-nummer een nieuwe koers varen. Hoofdredacteur Let Geerling rechtvaardigt de koerswijziging als noodzaak om de grotere samenhang in de hedendaagse kunst te (her)ontdekken. Minder kortademig de actualiteit en het tentoonstellingsprogramma van de grote kunstinstellingen naspurten, klinkt het samengevat. Geopteerd werd om de vaste rubricering ‘oude stijl’ als Reservoir, Reviews en de boekenrubriek Alphabet City te verlaten ten gunste van een lossere benadering rond themata, en natuurlijk voor een nieuwe vormgeving.

Mij lijkt de uitwerking nog niet echt geslaagd en dit om twee fundamentele redenen. Ten eerste mis ik een stevig fundament, theoretische inzichten en een gedegen uitwerking. Voorts wordt de presentatie vooral gekenmerkt door een zekere vluchtigheid. Zo presenteert het februari-nummer bijvoorbeeld in een reeks van vier artikels een aantal Nederlandse curatoren. Hoe deze zich precies positioneren doorheen hun werk en wat ze beijveren, daar heb je eigenlijk het raden naar. Met meer nauwkeurigheid en inzet kan men doorheen minder artikelen een duidelijker beeld bekomen. Het april-nummer bevestigt deze losse omgang, waarbij opvalt dat men doorgaans niet-artistiek beschouwde fenomenen toch in het kunstveld wil inlijven. Men noteert (kunst)grensoverschrijdende activiteiten, maar de in het redactioneel beloofde theoretische betekenis en situering ervan blijft eigenlijk uit. Opvallend ook hoe men kunst, mode en muziekcultuur relatief gescheiden aan bod brengt. Een blad als het Belgische Andere Sinema bijvoorbeeld neemt het woord ‘kunst’ nauwelijks in de mond, maar weet ondertussen wel duidelijk stelling te nemen in onze mediacultuur.

Metropolis M is te bereiken via Postbus 19263, 3501 DG Utrecht (030/234.21.25).